תהילים 150
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃

2הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃

3הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃

4הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃

5הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃

6כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 149
Top of Page
Top of Page