תהילים 148
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים׃

2הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו׃

3הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור׃

4הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים׃

5יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו׃

6ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור׃

7הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות׃

8אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃

9ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים׃

10החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף׃

11מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ׃

12בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים׃

13יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃

14וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 147
Top of Page
Top of Page