תהילים 147
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃

2בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס׃

3הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃

4מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא׃

5גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר׃

6מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ׃

7ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור׃

8המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר׃

9נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו׃

10לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה׃

11רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו׃

12שבחי ירושלם את יהוה הללי אלהיך ציון׃

13כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך׃

14השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃

15השלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו׃

16הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר׃

17משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד׃

18ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים׃

19מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃

20לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page