תהילים 146
Hebrew Bible OT and NT

1הללו יה הללי נפשי את יהוה׃

2אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

3אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃

4תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

5אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃

6עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃

7עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃

8יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃

9יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

10ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 145
Top of Page
Top of Page