תהילים 132
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות זכור יהוה לדוד את כל ענותו׃

2אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב׃

3אם אבא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי׃

4אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה׃

5עד אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב׃

6הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער׃

7נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו׃

8קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך׃

9כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו׃

10בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך׃

11נשבע יהוה לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא לך׃

12אם ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך׃

13כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃

14זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃

15צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם׃

16וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו׃

17שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי׃

18אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 131
Top of Page
Top of Page