תהילים 131
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃

2אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃

3יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 130
Top of Page
Top of Page