תהילים 133
Hebrew Bible OT and NT

1שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃

2כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃

3כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 132
Top of Page
Top of Page