איוב 29
Hebrew Bible OT and NT

1ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני׃

3בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃

4כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי׃

5בעוד שדי עמדי סביבותי נערי׃

6ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן׃

7בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃

8ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃

9שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃

10קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃

11כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃

12כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃

13ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃

14צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃

15עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃

16אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃

17ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃

18ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃

19שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי׃

20כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף׃

21לי שמעו ויחלו וידמו למו עצתי׃

22אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃

23ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש׃

24אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃

25אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 28
Top of Page
Top of Page