איוב 14
Hebrew Bible OT and NT

1אדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רגז׃

2כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃

3אף על זה פקחת עינך ואתי תביא במשפט עמך׃

4מי יתן טהור מטמא לא אחד׃

5אם חרוצים ימיו מספר חדשיו אתך חקו עשית ולא יעבור׃

6שעה מעליו ויחדל עד ירצה כשכיר יומו׃

7כי יש לעץ תקוה אם יכרת ועוד יחליף וינקתו לא תחדל׃

8אם יזקין בארץ שרשו ובעפר ימות גזעו׃

9מריח מים יפרח ועשה קציר כמו נטע׃

10וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃

11אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש׃

12ואיש שכב ולא יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יערו משנתם׃

13מי יתן בשאול תצפנני תסתירני עד שוב אפך תשית לי חק ותזכרני׃

14אם ימות גבר היחיה כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי׃

15תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף׃

16כי עתה צעדי תספור לא תשמור על חטאתי׃

17חתם בצרור פשעי ותטפל על עוני׃

18ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקמו׃

19אבנים שחקו מים תשטף ספיחיה עפר ארץ ותקות אנוש האבדת׃

20תתקפהו לנצח ויהלך משנה פניו ותשלחהו׃

21יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא יבין למו׃

22אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 13
Top of Page
Top of Page