איוב 13
Hebrew Bible OT and NT

1הן כל ראתה עיני שמעה אזני ותבן לה׃

2כדעתכם ידעתי גם אני לא נפל אנכי מכם׃

3אולם אני אל שדי אדבר והוכח אל אל אחפץ׃

4ואולם אתם טפלי שקר רפאי אלל כלכם׃

5מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה׃

6שמעו נא תוכחתי ורבות שפתי הקשיבו׃

7הלאל תדברו עולה ולו תדברו רמיה׃

8הפניו תשאון אם לאל תריבון׃

9הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃

10הוכח יוכיח אתכם אם בסתר פנים תשאון׃

11הלא שאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם׃

12זכרניכם משלי אפר לגבי חמר גביכם׃

13החרישו ממני ואדברה אני ויעבר עלי מה׃

14על מה אשא בשרי בשני ונפשי אשים בכפי׃

15הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃

16גם הוא לי לישועה כי לא לפניו חנף יבוא׃

17שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם׃

18הנה נא ערכתי משפט ידעתי כי אני אצדק׃

19מי הוא יריב עמדי כי עתה אחריש ואגוע׃

20אך שתים אל תעש עמדי אז מפניך לא אסתר׃

21כפך מעלי הרחק ואמתך אל תבעתני׃

22וקרא ואנכי אענה או אדבר והשיבני׃

23כמה לי עונות וחטאות פשעי וחטאתי הדיעני׃

24למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃

25העלה נדף תערוץ ואת קש יבש תרדף׃

26כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃

27ותשם בסד רגלי ותשמור כל ארחותי על שרשי רגלי תתחקה׃

28והוא כרקב יבלה כבגד אכלו עש׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 12
Top of Page
Top of Page