מלכים א 6
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על ישראל ויבן הבית ליהוה׃ 2והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו׃ 3והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על פני רחב הבית עשר באמה רחבו על פני הבית׃ 4ויעש לבית חלוני שקפים אטמים׃

5ויבן על קיר הבית יצוע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב׃ 6היצוע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות הבית׃

7והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו׃

8פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים׃ 9ויבן את הבית ויכלהו ויספן את הבית גבים ושדרת בארזים׃ 10ויבן את היצוע על כל הבית חמש אמות קומתו ויאחז את הבית בעצי ארזים׃

11ויהי דבר יהוה אל שלמה לאמר׃ 12הבית הזה אשר אתה בנה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם והקמתי את דברי אתך אשר דברתי אל דוד אביך׃ 13ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את עמי ישראל׃

14ויבן שלמה את הבית ויכלהו׃

15ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את קרקע הבית בצלעות ברושים׃ 16ויבן את עשרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן הקרקע עד הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים׃ 17וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני׃ 18וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה׃ 19ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתתן שם את ארון ברית יהוה׃ 20ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז׃ 21ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב׃ 22ואת כל הבית צפה זהב עד תם כל הבית וכל המזבח אשר לדביר צפה זהב׃

23ויעש בדביר שני כרובים עצי שמן עשר אמות קומתו׃ 24וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו׃ 25ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים׃ 26קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני׃ 27ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף׃ 28ויצף את הכרובים זהב׃

29ואת כל קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון׃ 30ואת קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון׃

31ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן האיל מזוזות חמשית׃ 32ושתי דלתות עצי שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על הכרובים ועל התמרות את הזהב׃

33וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רבעית׃ 34ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים׃ 35וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על המחקה׃

36ויבן את החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים׃

37בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו׃ 38ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו ויבנהו שבע שנים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Kings 5
Top of Page
Top of Page