Psalmynas 145
Lithuanian
1Aš aukštinsiu Tave, Dieve, mano Karaliau, aš laiminsiu Tavo vardą per amžius.

2Kasdien laiminsiu Tave ir girsiu Tavo vardą per amžius.

3Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.

4Tavo nuostabius darbus ir galybę karta teskelbia kartai.

5Aš kalbėsiu apie Tavo didingumo šlovingą spindesį ir Tavo stebuklingus darbus.

6Apie Tavo veiksmų nuostabią galią jie kalbės, ir aš skelbsiu Tavo didybę.

7Jie atsimins didelę Tavo malonę, giedos apie Tavo teisumą.

8Viešpats yra maloningas, užjaučiantis, lėtas pykti ir didžiai gailestingas.

9Viešpats yra geras ir gailestingas visiems savo kūriniams.

10Viešpatie, Tavo visi kūriniai girs Tave ir Tavo šventieji laimins Tave!

11Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę, garsins Tavo galybę,

12kad žmonės suprastų Tavo galingus darbus ir Tavo karalystės šlovingą didingumą.

13Tavo karalystė amžina ir Tavo valdžia lieka per amžius.

14Klumpantį Viešpats palaiko, o parpuolusį pakelia.

15Į Tave krypsta visų akys, savo metu visiems duodi maisto,

16atveri savo ranką, sočiai maitini visa, kas gyva.

17Teisus yra Viešpats visuose savo keliuose ir šventas visuose savo darbuose.

18Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.

19Jis išpildys norus Jo bijančių, jų šauksmą išgirs ir išgelbės juos.

20Viešpats visus Jį mylinčius saugo, bet nedorėlius sunaikins.

21Tešlovina mano burna Viešpatį! Visa, kas gyva, telaimina šventą Jo vardą dabar ir per amžius!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 144
Top of Page
Top of Page