Laiðkas Filemonui 1
Lithuanian
1Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys, ir brolis Timotiejus mūsų mylimajam bendradarbiui Filemonui, 2mylimai seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai: 3malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

4Aš dėkoju Dievui, visada prisimindamas tave savo maldose, 5nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. 6Meldžiu, kad tavo dalyvavimas tikėjime taptų veiksmingas per pažinimą visokio gėrio, esančio mumyse Kristuje Jėzuje. 7Mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes tu, broli, atgaivinai šventųjų širdis.

8Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsakyti, kas tinka, 9bet verčiau prašau vardan meilės toks, koks esu: aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys,

10prašau tave už savo vaiką,­už Onesimą, kurio tėvu tapau, būdamas surakintas. 11Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. 12Siunčiu jį atgal. Todėl priimk jį kaip mano paties širdį. 13Norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos, 14tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o ne tartum iš prievartos. 15Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas, kad galėtum jį priimti amžinai, 16jau ne kaip vergą, o daugiau­ kaip mylimą brolį, ypatingą man, o juo labiau tau, ir pagal kūną, ir Viešpatyje.

17Tad jeigu laikai mane draugu, priimk jį kaip mane. 18O jeigu jis yra tau padaręs skriaudą ar turi skolos,­įrašyk tai į mano sąskaitą. 19Aš, Paulius, rašau savo ranka: atlyginsiu,­neminint, jog man ir pats save esi skolingas. 20Taip, broli, norėčiau pasinaudoti tavimi Viešpatyje: atgaivink mano širdį Viešpatyje!

21Rašau tau, pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau, negu prašau.

22Tad kartu paruošk man ir svečių kambarį, nes turiu vilties, jog jūsų maldų dėka būsiu jums dovanotas.

23Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje, 24mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas.

25Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia! Amen.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page