Skaièiø knyga 2
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui: 2“Izraelitai privalo ištiesti savo palapines aplink Sandoros palapinę pagal giminės eilę, kiekviena giminė su savo vėliava. 3Rytų pusėje savo būrių palapines išties Judas, jo vadas yra Aminadabo sūnus Naasonas. 4Jo giminės vyrų, tinkančių eiti į karą, yra septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai. 5Šalia jo įrengs savo stovyklą Isacharo giminė, jos vadas yra Cuaro sūnus Netanelis. 6Jo karių yra penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai. 7Zabulono giminės vadas yra Helono sūnus Eliabas. 8Jo giminės vyrų, tinkančių karui, yra penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai. 9Viso Judo stovykloje yra šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai vyrų. Jie eis pirmieji.

10Pietinėje pusėje Rubeno stovyklai vadovaus Šedeūro sūnus Elicūras. 11Jo vyrų, tinkančių karui, yra keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai. 12Šalia jo įrengs stovyklą Simeono giminė, kurios vadas yra Cūrišadajo sūnus Šelumielis. 13Jo tinkančių karui vyrų skaičius yra penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai. 14Gado giminės vadas yra Deuelio sūnus Eljasafas. 15Jo karių skaičius yra keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai. 16Viso Rubeno stovykloje yra šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt vyrų. Rubeno būriai eis antri.

17Levitai žygiuos viduryje ir neš Susitikimo palapinę. Jie eis ta tvarka, kaip apsistoja, kiekvienas prie savo vėliavos.

18Vakaruose bus Efraimo sūnų stovykla. Jų vadas yra Amihudo sūnus Elišama. 19Jo vyrų, tinkančių eiti į karą, yra keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai. 20Šalia jų bus Manaso giminė. Jos vadas yra Pedacūro sūnus Gamelielis. 21Jo vyrų, tinkančių karui, yra trisdešimt du tūkstančiai du šimtai. 22Benjamino giminės vadas yra Gideonio sūnus Abidanas. 23Jo vyrų, tinkančių karui, yra trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai. 24Viso Efraimo stovykloje yra šimtas aštuoni tūkstančiai šimtas karių. Efraimo būriai eis treti.

25Šiaurėje bus Dano stovykla. Jos vadas yra Amišadajo sūnus Ahiezeras. 26Jo vyrų, tinkančių karui, yra šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai. 27Šalia jo išties savo palapines Ašero giminė, kurios vadas yra Ochrano sūnus Pagielis. 28Jo vyrų, tinkančių karui, yra keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai. 29Šalia jų stovyklaus Neftalio giminė. Jos vadas yra Enano sūnus Ahyra. 30Jo vyrų, tinkančių karui, yra penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai. 31Viso Dano stovykloje yra šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai karių. Jie eis paskutiniai”.

32Visų izraelitų vyrų pagal jų gimines, šeimas bei kariuomenės būrius buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 33Levitai nebuvo suskaičiuoti kartu su izraelitais, kaip Viešpats įsakė Mozei. 34Izraelitai viską padarė taip, kaip Viešpats įsakė. Jie sustodavo ir žygiuodavo būriais, giminėmis ir šeimomis.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Numbers 1
Top of Page
Top of Page