Ezechielio knyga 42
Lithuanian
1Po to jis nuvedė mane į išorinį kiemą šiaurinėje pusėje ir įvedė į kambarį, buvusį priešais pastatą. 2Pastatas šiaurės pusėje buvo šimto uolekčių ilgio ir penkiasdešimties uolekčių pločio. 3Vidiniame kieme, prieš išorinio kiemo grindinį, buvo trijų aukštų stoginė. 4Jos durys buvo šiaurės pusėje, o jos priekyje buvo takas, dešimties uolekčių pločio ir šimto uolekčių ilgio. 5Viršutiniai kambariai buvo siauresni už vidurinius ir apatinius kambarius, nes reikėjo vietos stoginėms. 6Jie buvo trijų aukštų ir neturėjo tokių kolonų, kokios buvo kieme. 7Siena priešais išorinį kiemą buvo penkiasdešimties uolekčių ilgio. 8Kambarių išoriniame kieme ilgis buvo penkiasdešimt uolekčių, o esančių priešais šventyklą­šimtas uolekčių. 9Pirmame aukšte rytų pusėje buvo įėjimas iš išorinio kiemo į kambarius.

10Kiemo sienoje buvo kambariai į rytus, priešais kiemą ir pastatą. 11Jie viskuo buvo panašūs į kambarius šiaurės pusėje­jų ilgis, plotis, išėjimai, durys ir įrengimas. 12Pirmame aukšte pietų pusėje buvo įėjimas iš rytų pusės išorinio kiemo.

13Jis sakė man: “Kambariai šiaurės ir pietų pusėje prie kiemo yra šventi. Kunigai, kurie artinasi prie Viešpaties, valgys juose šventus dalykus; juose bus laikomi švenčiausi dalykai: duonos aukos, aukos už nuodėmes ir aukos už kaltes. 14Kunigai, įėję į šventyklą, neturės teisės iš jos išeiti į išorinį kiemą. Jie, prieš išeidami, privalės palikti kambariuose drabužius, su kuriais tarnavo, nes jie yra šventi, apsivilkti kitus ir tik tada galės eiti pas žmones”.

15Baigęs matuoti šventyklos pastatus, jis išvedė mane per rytų pusės vartus ir matavo ją aplinkui iš visų pusių. 16Jis išmatavo nendre rytų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių. 17Jis išmatavo šiaurės pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių. 18Jis išmatavo pietų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių. 19Tada išmatavo vakarų pusę, kuri buvo penkių šimtų nendrių. 20Jis išmatavo iš visų keturių pusių. Siena, penkių šimtų nendrių ilgio ir pločio, skyrė šventą vietą nuo nešventos.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Ezekiel 41
Top of Page
Top of Page