2 Corinthians 2
Kabyle: NT
1Ihi qesdeɣ ur n-țuɣaleɣ ara ɣuṛ wen, imi ur bɣiɣ ara a kkun sḥezneɣ daɣen. 2Axaṭer ma sḥezneɣ kkun, anwa ara yi-isfeṛḥen ma yella mačči d kunwi ? 3Uggadeɣ a yi-isḥeznen kra seg wid i glaq a yi-isfeṛḥen, daymi i wen-d-zzewreɣ tabṛaț-nni, axaṭer ẓriɣ ma yella feṛḥeɣ aț-țfeṛḥem ula d kunwi. 4Uriɣ-awen tabṛaț-nni s imeṭṭawen d leḥzen ameqqran akk-d wul yetqelqen, mačči iwakken aț țḥeznem lameɛna iwakken aț-țeẓrem acḥal i kkun-ḥemmleɣ.

5Ma yella gar-awen win yellan d sebba n leḥzen, mačči d nekk i gesseḥzen lameɛna d kunwi meṛṛa i gesseḥzen, yeɛni bɣiɣ a d-iniɣ amur ameqqran deg-wen. 6Amdan-agi tlumm-it meṛṛa tejmaɛt, beṛka-t ! 7Tura, ilaq-awen kan a s-tsamḥem yerna a t-tesǧehdem, neɣ m'ulac a d iɣli fell-as leḥzen d ameqqran ara t-isfeclen. 8Ihi a kkun-nhuɣ a s-d-beggnem belli tḥemmlem-t. 9Uriɣ-awen ayagi iwakken ad ẓreɣ ma tețțaɣem awal di kullec. 10Win iwumi ara tsamḥem, a s-samḥeɣ ula d nekk ; ma yella wayen i ɣef ara samḥeɣ i yiwen, ɣef ddemma-nwen i s-sumḥeɣ zdat Lmasiḥ ; 11s wakka ur nețțaǧa ara Cciṭan a ɣ-iɣleb, axaṭer nessen lmeqṣud-is.

12Mi wwḍeɣ ɣer temdint n Truwas iwakken ad beccṛeɣ lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ, Sidi Ṛebbi yeldi-yi-d tiwwura iwakken ad beccṛeɣ. 13Lameɛna ur yethenna ara wul-iw imi ur ufiɣ ara dinna gma-tneɣ Tit ; daymi ǧǧiɣ atmaten n temdint n Truwas, imiren ṛuḥeɣ ɣer tmurt n Masidunya.

14A neḥmed Sidi Ṛebbi a t-ncekkeṛ imi s Lmasiḥ i nɣelleb kullec yerna yerra-yaɣ d iqeddacen-is iwakken a nbecceṛ Lmasiḥ di mkul amkan am rriḥa taẓiḍant. 15?er Sidi Ṛebbi, d nukni i d rriḥa taẓiḍant n Lmasiḥ ger wid ițwasellken yellan deg webrid n Sidna Ɛisa akk-d wid iḍaɛen. 16I wid iḍaɛen, d ṛṛiḥa n lmut i d-ițțaken lmut ; i wid yellan deg webrid n leslak, d rriḥa n tudert i d ițțaken tudert. Anwa ihi i gzemren ad ixdem ccɣel am wagi ? 17Nukni ur nețḥerrif ara awal n Sidi Ṛebbi iwakken a netjaṛ yis am akken xeddmen waṭas n yemdanen, lameɛna zdat Sidi Ṛebbi, ț-țideț i d-neqqaṛ mi nețbecciṛ lexbaṛ n lxiṛ n Lmasiḥ i ɣ-d-yekkan s ɣuṛ Sidi Ṛebbi.Kabyle: NT

Bible Hub

2 Corinthians 1
Top of Page
Top of Page