Song of Solomon 3
Interlinear Bible
The Bride's Dream
5921 [e]   1
‘al-   1
עַל־   1
On   1
Prep   1
4904 [e]
miš·kā·ḇî
מִשְׁכָּבִי֙
my bed
N‑msc | 1cs
3915 [e]
bal·lê·lō·wṯ,
בַּלֵּיל֔וֹת
by night
Prep‑b, Art | N‑mp
1245 [e]
biq·qaš·tî
בִּקַּ֕שְׁתִּי
I sought
V‑Piel‑Perf‑1cs
853 [e]
’êṯ
אֵ֥ת
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 157 [e]
še·’ā·hă·ḇāh
שֶׁאָהֲבָ֖ה
the one love
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3fs
5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
I
N‑fsc | 1cs
1245 [e]
biq·qaš·tîw
בִּקַּשְׁתִּ֖יו
I sought him
V‑Piel‑Perf‑1cs | 3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4672 [e]
mə·ṣā·ṯîw.
מְצָאתִֽיו׃
I did find him
V‑Qal‑Perf‑1cs | 3ms
6965 [e]   2
’ā·qū·māh   2
אָק֨וּמָה   2
I will rise [I said]   2
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cs   2
  
 

 
 
 4994 [e]

נָּ֜א
now
Interjection
5437 [e]
wa·’ă·sō·wḇ·ḇāh
וַאֲסוֹבְבָ֣ה
and go
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf.Cohort‑1cs
5892 [e]
ḇā·‘îr,
בָעִ֗יר
about the city
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 7784 [e]
baš·šə·wā·qîm
בַּשְּׁוָקִים֙
in the streets
Prep‑b, Art | N‑mp
7339 [e]
ū·ḇā·rə·ḥō·ḇō·wṯ,
וּבָ֣רְחֹב֔וֹת
and in the squares
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑mp
1245 [e]
’ă·ḇaq·šāh
אֲבַקְשָׁ֕ה
I will seek
V‑Piel‑Imperf.Cohort‑1cs
853 [e]
’êṯ
אֵ֥ת
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 157 [e]
še·’ā·hă·ḇāh
שֶׁאָהֲבָ֖ה
the one love
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3fs
5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
I
N‑fsc | 1cs
1245 [e]
biq·qaš·tîw
בִּקַּשְׁתִּ֖יו
I sought him
V‑Piel‑Perf‑1cs | 3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4672 [e]
mə·ṣā·ṯîw.
מְצָאתִֽיו׃
I did find him
V‑Qal‑Perf‑1cs | 3ms
4672 [e]   3
mə·ṣā·’ū·nî   3
מְצָא֙וּנִי֙   3
Found me   3
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs   3
8104 [e]
haš·šō·mə·rîm,
הַשֹּׁ֣מְרִ֔ים
the watchmen
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5437 [e]
has·sō·ḇə·ḇîm
הַסֹּבְבִ֖ים
who go
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5892 [e]
bā·‘îr;
בָּעִ֑יר
about the city
Prep‑b, Art | N‑fs
853 [e]
’êṯ
אֵ֛ת
 - 
DirObjM
  
 
؟
 
 
 157 [e]
še·’ā·hă·ḇāh
שֶׁאָהֲבָ֥ה
the one love
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3fs
5315 [e]
nap̄·šî
נַפְשִׁ֖י
I
N‑fsc | 1cs
  
 
.
 
 
 7200 [e]
rə·’î·ṯem.
רְאִיתֶֽם׃
[I said] have you seen
V‑Qal‑Perf‑2mp
4592 [e]   4
kim·‘aṭ   4
כִּמְעַט֙   4
Scarcely   4
Prep‑k | Adj‑ms   4
5674 [e]
še·‘ā·ḇar·tî
שֶׁעָבַ֣רְתִּי
had I passed
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑1cs
1992 [e]
mê·hem,
מֵהֶ֔ם
by them
Prep‑m | Pro‑3mp
5704 [e]
‘aḏ
עַ֣ד
when
Prep
4672 [e]
šem·mā·ṣā·ṯî,
שֶֽׁמָּצָ֔אתִי
I found
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑1cs
853 [e]
’êṯ
אֵ֥ת
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 157 [e]
še·’ā·hă·ḇāh
שֶׁאָהֲבָ֖ה
the one love
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3fs
5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
I
N‑fsc | 1cs
270 [e]
’ă·ḥaz·tîw
אֲחַזְתִּיו֙
I held him
V‑Qal‑Perf‑1cs | 3ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 7503 [e]
’ar·pen·nū,
אַרְפֶּ֔נּוּ
would let him go
V‑Hifil‑Imperf‑1cs | 3mse
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
Until
Prep
935 [e]
še·hă·ḇê·ṯîw
שֶׁ֤הֲבֵיאתִיו֙
I had brought him
Pro‑r | V‑Hifil‑Perf‑1cs | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
the house
N‑msc
517 [e]
’im·mî,
אִמִּ֔י
of my mother
N‑fsc | 1cs
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and into
Conj‑w | Prep
2315 [e]
ḥe·ḏer
חֶ֖דֶר
the chamber
N‑msc
  
 
.
 
 
 2029 [e]
hō·w·rā·ṯî.
הוֹרָתִֽי׃
of her who conceived me
V‑Qal‑Prtcpl‑fsc | 1cs
7650 [e]   5
hiš·ba‘·tî   5
הִשְׁבַּ֨עְתִּי   5
I charge   5
V‑Hifil‑Perf‑1cs   5
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֜ם
you
DirObjM | 2mp
1323 [e]
bə·nō·wṯ
בְּנ֤וֹת
daughters
N‑fpc
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim
יְרוּשָׁלִַ֙ם֙
of Jerusalem
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 6643 [e]
biṣ·ḇā·’ō·wṯ,
בִּצְבָא֔וֹת
by the gazelles
Prep‑b | N‑fp
176 [e]
’ōw
א֖וֹ
or
Conj
355 [e]
bə·’ay·lō·wṯ
בְּאַיְל֣וֹת
by the does
Prep‑b | N‑fpc
  
 

 
 
 7704 [e]
haś·śā·ḏeh;
הַשָּׂדֶ֑ה
of the field
Art | N‑ms
518 [e]
’im-
אִם־
not
Conj
  
 

 
 
 5782 [e]
tā·‘î·rū
תָּעִ֧ירוּ ׀
do stir up
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
518 [e]
wə·’im-
וְֽאִם־
nor
Conj‑w | Conj
5782 [e]
tə·‘ō·wr·rū
תְּעֽוֹרְר֛וּ
awaken
V‑Piel‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 160 [e]
hā·’a·hă·ḇāh
הָאַהֲבָ֖ה
love
Art | N‑fs
5704 [e]
‘aḏ
עַ֥ד
Until it pleases
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3fs
  
 
.
 
 
 2654 [e]
šet·teḥ·pāṣ.
שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃
please
Verb
 
s
ס
 - 
Punc
Solomon's Wedding Day
4310 [e]   6
   6
מִ֣י   6
Who [is]   6
Interrog   6
2063 [e]
zōṯ,
זֹ֗את
this
Pro‑fs
5927 [e]
‘ō·lāh
עֹלָה֙
coming
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
4480 [e]
min-
מִן־
out
Prep
4057 [e]
ham·miḏ·bār,
הַמִּדְבָּ֔ר
of the wilderness
Art | N‑ms
8490 [e]
kə·ṯî·mă·rō·wṯ
כְּתִֽימֲר֖וֹת
Like pillars
Prep‑k | N‑fpc
  
 

 
 
 6227 [e]
‘ā·šān;
עָשָׁ֑ן
of smoke
N‑ms
6999 [e]
mə·quṭ·ṭe·reṯ
מְקֻטֶּ֤רֶת
Perfumed
V‑Pual‑Prtcpl‑fsc
4753 [e]
mō·wr
מוֹר֙
with myrrh
N‑ms
  
 

 
 
 3828 [e]
ū·lə·ḇō·w·nāh,
וּלְבוֹנָ֔ה
and frankincense
Conj‑w | N‑fs
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֖ל
with all
Prep‑m | N‑msc
81 [e]
’aḇ·qaṯ
אַבְקַ֥ת
fragrant powders
N‑fsc
  
 
؟
 
 
 7402 [e]
rō·w·ḵêl.
רוֹכֵֽל׃
of the merchant
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
2009 [e]   7
hin·nêh,   7
הִנֵּ֗ה   7
behold   7
Interjection   7
  
 

 
 
 4296 [e]
miṭ·ṭā·ṯōw
מִטָּתוֹ֙
couch
N‑fsc | 3ms
8010 [e]
šel·liš·lō·mōh,
שֶׁלִּשְׁלֹמֹ֔ה
it [is] Solomon's
Pr, Prep‑l | N‑proper‑ms
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֥ים
sixty
Number‑cp
1368 [e]
gib·bō·rîm
גִּבֹּרִ֖ים
[with] valiant men
Adj‑mp
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֣יב
around
Adv
 
lāh;
לָ֑הּ
it
Prep | 3fs
1368 [e]
mig·gib·bō·rê
מִגִּבֹּרֵ֖י
of the valiant
Prep‑m | Adj‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]   8
kul·lām   8
כֻּלָּם֙   8
They all   8
N‑msc | 3mp   8
270 [e]
’ă·ḥu·zê
אֲחֻ֣זֵי
hold
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mpc
  
 

 
 
 2719 [e]
ḥe·reḇ,
חֶ֔רֶב
swords
N‑fs
3925 [e]
mə·lum·mə·ḏê
מְלֻמְּדֵ֖י
[Being] expert in
V‑Pual‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 4421 [e]
mil·ḥā·māh;
מִלְחָמָ֑ה
war
N‑fs
376 [e]
’îš
אִ֤ישׁ
every man [has]
N‑ms
2719 [e]
ḥar·bōw
חַרְבּוֹ֙
his sword
N‑fsc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3409 [e]
yə·rê·ḵōw,
יְרֵכ֔וֹ
his thigh
N‑fsc | 3ms
6343 [e]
mip·pa·ḥaḏ
מִפַּ֖חַד
because of fear
Prep‑m | N‑ms
  
 
.
 
 
 3915 [e]
bal·lê·lō·wṯ.
בַּלֵּילּֽוֹת׃‪‬‪‬
in the night
Prep‑b, Art | N‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
668 [e]   9
’ap·pir·yō·wn,   9
אַפִּרְי֗וֹן   9
A palanquin   9
N‑ms   9
6213 [e]
‘ā·śāh
עָ֤שָׂה
Made
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lōw
לוֹ֙
himself
Prep | 3ms
4428 [e]
ham·me·leḵ
הַמֶּ֣לֶךְ
the King
Art | N‑ms
8010 [e]
šə·lō·mōh,
שְׁלֹמֹ֔ה
Solomon
N‑proper‑ms
6086 [e]
mê·‘ă·ṣê
מֵעֲצֵ֖י
of the wood
Prep‑m | N‑mpc
  
 
.
 
 
 3844 [e]
hal·lə·ḇā·nō·wn.
הַלְּבָנֽוֹן׃
of Lebanon
Art | N‑proper‑fs
5982 [e]   10
‘am·mū·ḏāw   10
עַמּוּדָיו֙   10
Its pillars   10
N‑mpc | 3ms   10
6213 [e]
‘ā·śāh
עָ֣שָׂה
He made
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3701 [e]
ḵe·sep̄,
כֶ֔סֶף
[of] silver
N‑ms
7507 [e]
rə·p̄î·ḏā·ṯōw
רְפִידָת֣וֹ
Its support
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
[of] gold
N‑ms
4817 [e]
mer·kā·ḇōw
מֶרְכָּב֖וֹ
Its seat
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 713 [e]
’ar·gā·mān;
אַרְגָּמָ֑ן
[of] purple
N‑ms
8432 [e]
tō·w·ḵōw
תּוֹכוֹ֙
Its interior
N‑msc | 3ms
7528 [e]
rā·ṣūp̄
רָצ֣וּף
paved
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
  
 

 
 
 160 [e]
’a·hă·ḇāh,
אַהֲבָ֔ה
[with] love
N‑fs
1323 [e]
mib·bə·nō·wṯ
מִבְּנ֖וֹת
by the daughters
Prep‑m | N‑fpc
  
 
.
 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim.
יְרוּשָׁלִָֽם׃
of Jerusalem
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3318 [e]   11
ṣə·’e·nāh   11
צְאֶ֧ינָה ׀   11
Go forth   11
V‑Qal‑Imp‑fp   11
7200 [e]
ū·rə·’e·nāh
וּֽרְאֶ֛ינָה
and see
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑fp
1323 [e]
bə·nō·wṯ
בְּנ֥וֹת
daughters
N‑fpc
  
 

 
 
 6726 [e]
ṣî·yō·wn
צִיּ֖וֹן
of Zion
N‑proper‑fs
4428 [e]
bam·me·leḵ
בַּמֶּ֣לֶךְ
King
Prep‑b, Art | N‑ms
8010 [e]
šə·lō·mōh;
שְׁלֹמֹ֑ה
Solomon
N‑proper‑ms
5850 [e]
bā·‘ă·ṭā·rāh,
בָּעֲטָרָ֗ה
with the crown
Prep‑b, Art | N‑fs
5849 [e]
še·‘iṭ·ṭə·rāh-
שֶׁעִטְּרָה־
with which crowned
Pro‑r | V‑Piel‑Perf‑3fs
 
lōw
לּ֤וֹ
him
Prep | 3ms
517 [e]
’im·mōw
אִמּוֹ֙
his mother
N‑fsc | 3ms
3117 [e]
bə·yō·wm
בְּי֣וֹם
On the day
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 2861 [e]
ḥă·ṯun·nā·ṯōw,
חֲתֻנָּת֔וֹ
of his wedding
N‑fsc | 3ms
3117 [e]
ū·ḇə·yō·wm
וּבְי֖וֹם
and the day
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
8057 [e]
śim·ḥaṯ
שִׂמְחַ֥ת
of the gladness
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lib·bōw.
לִבּֽוֹ׃
of his heart
N‑msc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Song of Solomon 2
Top of Page
Top of Page