Psalm 133
Interlinear Bible
How Pleasant to Live Together in Unity!
7892 [e]   1
šîr   1
שִׁ֥יר   1
A Song   1
N‑msc   1
4609 [e]
ham·ma·‘ă·lō·wṯ,
הַֽמַּעֲל֗וֹת
of Ascents
Art | N‑fp
  
 
.
 
 
 1732 [e]
lə·ḏā·wiḏ
לְדָ֫וִ֥ד
of David
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
hin·nêh
הִנֵּ֣ה
Behold
Interjection
4100 [e]
mah-
מַה־
how
Interrog
2896 [e]
ṭō·wḇ
טּ֭וֹב
good
Adj‑ms
4100 [e]
ū·mah-
וּמַה־
and how
Conj‑w | Interrog
5273 [e]
nā·‘îm;
נָּעִ֑ים
pleasant [it is]
Adj‑ms
3427 [e]
še·ḇeṯ
שֶׁ֖בֶת
to dwell
V‑Qal‑Inf
251 [e]
’a·ḥîm
אַחִ֣ים
for brothers
N‑mp
1571 [e]
gam-
גַּם־
again
Conj
  
 
.
 
 
 3162 [e]
yā·ḥaḏ.
יָֽחַד׃
together in unity
Adv
8081 [e]   2
kaš·še·men   2
כַּשֶּׁ֤מֶן   2
[it is] like oil   2
Prep‑k, Art | N‑ms   2
2896 [e]
haṭ·ṭō·wḇ
הַטּ֨וֹב ׀
the precious
Art | Adj‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 7218 [e]
hā·rōš,
הָרֹ֗אשׁ
the head
Art | N‑ms
3381 [e]
yō·rêḏ,
יֹרֵ֗ד
Running down
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 2206 [e]
haz·zā·qān
הַזָּקָ֥ן
the beard
Art | N‑cs
  
 

 
 
 2206 [e]
zə·qan-
זְקַֽן־
the beard
N‑csc
175 [e]
’a·hă·rōn;
אַהֲרֹ֑ן
of Aaron
N‑proper‑ms
3381 [e]
yō·rêḏ,
שֶׁ֝יֹּרֵ֗ד
Running down
Pro‑r | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6310 [e]

פִּ֥י
the edge
N‑msc
  
 

 
 
 4060 [e]
mid·dō·w·ṯāw.
מִדּוֹתָֽיו׃
of his garments
N‑mpc | 3ms
2919 [e]   3
kə·ṭal-   3
כְּטַל־   3
[it is] like the dew   3
Prep‑k | N‑msc   3
  
 

 
 
 2768 [e]
ḥer·mō·wn,
חֶרְמ֗וֹן
of Hermon
N‑proper‑fs
3381 [e]
še·yō·rêḏ
שֶׁיֹּרֵד֮
Descending
Pro‑r | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
2042 [e]
har·rê
הַרְרֵ֪י
the mountains
N‑mpc
  
 

 
 
 6726 [e]
ṣî·yō·wn
צִ֫יּ֥וֹן
of Zion
N‑proper‑fs
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
8033 [e]
šām
שָׁ֨ם ׀
there
Adv
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֣ה
commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1293 [e]
hab·bə·rā·ḵāh;
הַבְּרָכָ֑ה
the blessing
Art | N‑fs
2416 [e]
ḥay·yîm,
חַ֝יִּ֗ים
Life
N‑mp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
even to
Prep
  
 
.
 
 
 5769 [e]
hā·‘ō·w·lām.
הָעוֹלָֽם׃
forevermore
Art | N‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 132
Top of Page
Top of Page