Énekek Éneke 5
Hungarian: Karoli
1Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem,

2Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala,

3[Felelék én:] Levetettem ruhámat,

4Az én szerelmesem kezét benyujtá az [ajtónak] hasadékán,

5Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam,

6Megnyitám az én szerelmesemnek;

7Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik,

8Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

9Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett,

10Az én szerelmesem fejér és piros,

11Az õ feje, [mint a] választott drága megtisztított arany;

12Az õ szemei mint a vízfolyás mellett való galambok,

13Az õ orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához,

14Az õ kezei aranyhengerek;

15Az õ szárai márványoszlopok;

16Az õ ínye édességek,Hungarian: Karoli

Bible Hub

Song of Solomon 4
Top of Page
Top of Page