2660. חֵ֫פֶר (Chepher)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 2660. חֵ֫פֶר (Chepher) — 9 Occurrences

Numbers 26:32
HEB: מִשְׁפַּ֖חַת הַשְּׁמִידָעִ֑י וְחֵ֕פֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶפְרִֽי׃
NAS: of the Shemidaites; and [of] Hepher, the family
KJV: of the Shemidaites: and [of] Hepher, the family
INT: the family of the Shemidaites and Hepher the family of the Hepherites

Numbers 26:33
HEB: וּצְלָפְחָ֣ד בֶּן־ חֵ֗פֶר לֹא־ הָ֥יוּ
NAS: the son of Hepher had
KJV: the son of Hepher had no sons,
INT: now Zelophehad the son of Hepher no had

Numbers 27:1
HEB: צְלָפְחָ֗ד בֶּן־ חֵ֤פֶר בֶּן־ גִּלְעָד֙
NAS: the son of Hepher, the son
KJV: the son of Hepher, the son
INT: of Zelophehad the son of Hepher the son of Gilead

Joshua 12:17
HEB: אֶחָ֔ד מֶ֥לֶךְ חֵ֖פֶר אֶחָֽד׃
NAS: one; the king of Hepher, one;
KJV: one; the king of Hepher, one;
INT: one the king of Hepher one

Joshua 17:2
HEB: שֶׁ֔כֶם וְלִבְנֵי־ חֵ֖פֶר וְלִבְנֵ֣י שְׁמִידָ֑ע
NAS: and for the sons of Hepher and for the sons
KJV: and for the children of Hepher, and for the children
INT: of Shechem the sons of Hepher the sons of Shemida

Joshua 17:3
HEB: וְלִצְלָפְחָד֩ בֶּן־ חֵ֨פֶר בֶּן־ גִּלְעָ֜ד
NAS: the son of Hepher, the son
KJV: the son of Hepher, the son
INT: Zelophehad the son of Hepher the son of Gilead

1 Kings 4:10
HEB: וְכָל־ אֶ֥רֶץ חֵֽפֶר׃ ס
NAS: [was] his and all the land of Hepher);
KJV: and all the land of Hepher:
INT: all the land of Hepher

1 Chronicles 4:6
HEB: אֲחֻזָּ֣ם וְאֶת־ חֵ֔פֶר וְאֶת־ תֵּימְנִ֖י
NAS: him Ahuzzam, Hepher, Temeni
KJV: him Ahuzam, and Hepher, and Temeni,
INT: Naarah Ahuzzam Hepher Temeni and Haahashtari

1 Chronicles 11:36
HEB: חֵ֚פֶר הַמְּכֵ֣רָתִ֔י אֲחִיָּ֖ה
NAS: Hepher the Mecherathite, Ahijah
KJV: Hepher the Mecherathite, Ahijah
INT: Hepher the Mecherathite Ahijah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page