Joshua 17:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6765 [e]וְלִצְלָפְחָד֩
wə-liṣ-lā-p̄ə-ḥāḏ
But ZelophehadConj-w, Prep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2660 [e]חֵ֨פֶר
ḥê-p̄er
of HepherN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
1568 [e]גִּלְעָ֜ד
gil-‘āḏ
of GileadN-proper-fs
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4353 [e]מָכִ֣יר
mā-ḵîr
of MachirN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֗ה
mə-naš-šeh,
of ManassehN-proper-ms
3808 [e]לֹא־
lō-
noAdv-NegPrt
1961 [e]הָ֥יוּ
hā-yū
hadV-Qal-Perf-3cp
  ל֛וֹ
lōw
toPrep | 3ms
1121 [e]בָּנִ֖ים
bā-nîm
sonsN-mp
3588 [e]כִּ֣י
butConj
518 [e]אִם־
’im-
onlyConj
1323 [e]בָּנ֑וֹת
bā-nō-wṯ;
daughtersN-fp
428 [e]וְאֵ֙לֶּה֙
wə-’êl-leh
and theseConj-w | Pro-cp
8034 [e]שְׁמ֣וֹת
šə-mō-wṯ
[are] the namesN-mpc
1323 [e]בְּנֹתָ֔יו
bə-nō-ṯāw,
of his daughtersN-fpc | 3ms
4244 [e]מַחְלָ֣ה
maḥ-lāh
MahlahN-proper-fs
5270 [e]וְנֹעָ֔ה
wə-nō-‘āh,
and NoahConj-w | N-proper-fs
2295 [e]חָגְלָ֥ה
ḥā-ḡə-lāh
HoglahN-proper-fs
4435 [e]מִלְכָּ֖ה
mil-kāh
MilcahN-proper-fs
8656 [e]וְתִרְצָֽה׃
wə-ṯir-ṣāh.
and TirzahConj-w | N-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 17:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִצְלָפְחָד֩ בֶּן־חֵ֨פֶר בֶּן־גִּלְעָ֜ד בֶּן־מָכִ֣יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֗ה לֹא־הָ֥יוּ לֹ֛ו בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנֹ֑ות וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמֹ֣ות בְּנֹתָ֔יו מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃

יהושע 17:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולצלפחד בן־חפר בן־גלעד בן־מכיר בן־מנשה לא־היו לו בנים כי אם־בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

יהושע 17:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולצלפחד בן־חפר בן־גלעד בן־מכיר בן־מנשה לא־היו לו בנים כי אם־בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

יהושע 17:3 Hebrew Bible
ולצלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה לא היו לו בנים כי אם בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
However, Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, only daughters; and these are the names of his daughters: Mahlah and Noah, Hoglah, Milcah and Tirzah.

King James Bible
But Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons, but daughters: and these are the names of his daughters, Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

Holman Christian Standard Bible
Now Zelophehad son of Hepher, son of Gilead, son of Machir, son of Manasseh, had no sons, only daughters. These are the names of his daughters: Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 26:33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and …

Numbers 27:1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son …

Numbers 36:2-11 And they said, The LORD commanded my lord to give the land for an …

Links
Joshua 17:3Joshua 17:3 NIVJoshua 17:3 NLTJoshua 17:3 ESVJoshua 17:3 NASBJoshua 17:3 KJVJoshua 17:3 Bible AppsJoshua 17:3 Biblia ParalelaJoshua 17:3 Chinese BibleJoshua 17:3 French BibleJoshua 17:3 German BibleBible Hub
Joshua 17:2
Top of Page
Top of Page