Numbers 27:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7126 [e]וַתִּקְרַ֜בְנָה
wat-tiq-raḇ-nāh
And cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
1323 [e]בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
the daughtersN-fpc
6765 [e]צְלָפְחָ֗ד
ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ,
of ZelophehadN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2660 [e]חֵ֤פֶר
ḥê-p̄er
of HepherN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
1568 [e]גִּלְעָד֙
gil-‘āḏ
of GileadN-proper-fs
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4353 [e]מָכִ֣יר
mā-ḵîr
of MachirN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֔ה
mə-naš-šeh,
of ManassehN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹ֖ת
lə-miš-pə-ḥōṯ
from the familiesPrep-l | N-fpc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֣ה
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3130 [e]יוֹסֵ֑ף
yō-w-sêp̄;
of JosephN-proper-ms
428 [e]וְאֵ֙לֶּה֙
wə-’êl-leh
and theseConj-w | Pro-cp
8034 [e]שְׁמ֣וֹת
šə-mō-wṯ
[were] the namesN-mpc
1323 [e]בְּנֹתָ֔יו
bə-nō-ṯāw,
of his daughtersN-fpc | 3ms
4244 [e]מַחְלָ֣ה
maḥ-lāh
MahlahN-proper-fs
5270 [e]נֹעָ֔ה
nō-‘āh,
NoahN-proper-fs
2295 [e]וְחָגְלָ֥ה
wə-ḥā-ḡə-lāh
and HoglahConj-w | N-proper-fs
4435 [e]וּמִלְכָּ֖ה
ū-mil-kāh
and MilcahConj-w | N-proper-fs
8656 [e]וְתִרְצָֽה׃
wə-ṯir-ṣāh.
and TirzahConj-w | N-proper-fs

Hebrew Texts
במדבר 27:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּקְרַ֜בְנָה בְּנֹ֣ות צְלָפְחָ֗ד בֶּן־חֵ֤פֶר בֶּן־גִּלְעָד֙ בֶּן־מָכִ֣יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֔ה לְמִשְׁפְּחֹ֖ת מְנַשֶּׁ֣ה בֶן־יֹוסֵ֑ף וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמֹ֣ות בְּנֹתָ֔יו מַחְלָ֣ה נֹעָ֔ה וְחָגְלָ֥ה וּמִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃

במדבר 27:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותקרבנה בנות צלפחד בן־חפר בן־גלעד בן־מכיר בן־מנשה למשפחת מנשה בן־יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃

במדבר 27:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותקרבנה בנות צלפחד בן־חפר בן־גלעד בן־מכיר בן־מנשה למשפחת מנשה בן־יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃

במדבר 27:1 Hebrew Bible
ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph, came near; and these are the names of his daughters: Mahlah, Noah and Hoglah and Milcah and Tirzah.

King James Bible
Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph: and these are the names of his daughters; Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah.

Holman Christian Standard Bible
The daughters of Zelophehad approached; Zelophehad was the son of Hepher, son of Gilead, son of Machir, son of Manasseh from the clans of Manasseh, the son of Joseph. These were the names of his daughters: Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 27:1Numbers 27:1 NIVNumbers 27:1 NLTNumbers 27:1 ESVNumbers 27:1 NASBNumbers 27:1 KJVNumbers 27:1 Bible AppsNumbers 27:1 Biblia ParalelaNumbers 27:1 Chinese BibleNumbers 27:1 French BibleNumbers 27:1 German BibleBible Hub
Numbers 26:65
Top of Page
Top of Page