Numbers 26:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6765 [e]וּצְלָפְחָ֣ד
ū-ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ
Now ZelophehadConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
2660 [e]חֵ֗פֶר
ḥê-p̄er,
of HepherN-proper-ms
3808 [e]לֹא־
lō-
noAdv-NegPrt
1961 [e]הָ֥יוּ
hā-yū
hadV-Qal-Perf-3cp
  ל֛וֹ
lōw
to himPrep | 3ms
1121 [e]בָּנִ֖ים
bā-nîm
sonsN-mp
3588 [e]כִּ֣י
forConj
518 [e]אִם־
’im-
onlyConj
1323 [e]בָּנ֑וֹת
bā-nō-wṯ;
daughtersN-fp
8034 [e]וְשֵׁם֙
wə-šêm
and the namesConj-w | N-msc
1323 [e]בְּנ֣וֹת
bə-nō-wṯ
of the daughtersN-fpc
6765 [e]צְלָפְחָ֔ד
ṣə-lā-p̄ə-ḥāḏ,
of ZelophehadN-proper-ms
4244 [e]מַחְלָ֣ה
maḥ-lāh
[were] MahlahN-proper-fs
5270 [e]וְנֹעָ֔ה
wə-nō-‘āh,
and NoahConj-w | N-proper-fs
2295 [e]חָגְלָ֥ה
ḥā-ḡə-lāh
HoglahN-proper-fs
4435 [e]מִלְכָּ֖ה
mil-kāh
MilcahN-proper-fs
8656 [e]וְתִרְצָֽה׃
wə-ṯir-ṣāh.
and TirzahConj-w | N-proper-fs

Hebrew Texts
במדבר 26:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְלָפְחָ֣ד בֶּן־חֵ֗פֶר לֹא־הָ֥יוּ לֹ֛ו בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנֹ֑ות וְשֵׁם֙ בְּנֹ֣ות צְלָפְחָ֔ד מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃

במדבר 26:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

במדבר 26:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וצלפחד בן־חפר לא־היו לו בנים כי אם־בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

במדבר 26:33 Hebrew Bible
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Zelophehad the son of Hepher had no sons, but only daughters; and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah and Tirzah.

King James Bible
And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

Holman Christian Standard Bible
Zelophehad son of Hepher had no sons--only daughters. The names of Zelophehad's daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 1:34,35 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, …

Numbers 2:20,21 And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the …

Links
Numbers 26:33Numbers 26:33 NIVNumbers 26:33 NLTNumbers 26:33 ESVNumbers 26:33 NASBNumbers 26:33 KJVNumbers 26:33 Bible AppsNumbers 26:33 Biblia ParalelaNumbers 26:33 Chinese BibleNumbers 26:33 French BibleNumbers 26:33 German BibleBible Hub
Numbers 26:32
Top of Page
Top of Page