bə·ḏab·bə·rām
Englishman's Concordance
bə·ḏab·bə·rām — 2 Occurrences

Genesis 50:17
HEB: וַיֵּ֥בְךְּ יוֹסֵ֖ף בְּדַבְּרָ֥ם אֵלָֽיו׃
NAS: wept when they spoke to him.
KJV: wept when they spake unto him.
INT: wept and Joseph spoke about

Exodus 7:7
HEB: וּשְׁמֹנִ֖ים שָׁנָ֑ה בְּדַבְּרָ֖ם אֶל־ פַּרְעֹֽה׃
NAS: eighty-three, when they spoke to Pharaoh.
KJV: old, when they spake unto Pharaoh.
INT: eighty-three years spoke to Pharaoh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1696
1144 Occurrences


’ă·ḏab·bêr — 36 Occ.
’ă·ḏab·bə·rāh- — 9 Occ.
’ă·mar·tem — 1 Occ.
bə·ḏab·bêr — 2 Occ.
bə·ḏab·bə·rām — 2 Occ.
bə·ḏab·ber·ḵem — 1 Occ.
bə·ḏab·bə·rî — 1 Occ.
bə·ḏab·bə·rōw — 5 Occ.
bə·ḏā·ḇə·re·ḵā — 1 Occ.
dab·bêr — 77 Occ.
dab·ber·ḵā — 1 Occ.
dab·ber·ḵem — 2 Occ.
dab·bə·rî- — 4 Occ.
dab·bə·rōw — 1 Occ.
dab·bə·rū- — 13 Occ.
dā·ḇār — 1 Occ.
dā·ḇur — 1 Occ.
dib·bar·nū — 4 Occ.
ḏib·bart — 1 Occ.
dib·bar·tā — 40 Occ.
dib·bar·tem — 4 Occ.
dib·bar·tî — 73 Occ.
dib·ber — 241 Occ.
dib·bə·rāh — 3 Occ.
ḏib·bə·rōw — 3 Occ.
dib·bə·rū — 21 Occ.
dō·ḇə·rê — 3 Occ.
dō·ḇə·rîm — 1 Occ.
dō·ḇə·rōṯ — 1 Occ.
dō·ḇêr — 14 Occ.
ḏō·wḇ·rê- — 1 Occ.
had·dō·ḇə·rō·wṯ — 1 Occ.
had·dō·ḇêr — 12 Occ.
ham·ḏab·bêr — 4 Occ.
ham·ḏab·bə·rîm — 2 Occ.
han·niḏ·bā·rîm — 1 Occ.
kə·ḏab·bêr — 5 Occ.
kə·ḏab·bə·rāh — 1 Occ.
kə·ḏab·ber·ḵem — 1 Occ.
lə·ḏab·bêr — 56 Occ.
mə·ḏab·bêr — 25 Occ.
mə·ḏab·be·reṯ — 4 Occ.
mə·ḏab·bə·rîm — 2 Occ.
mə·ḏab·bə·rō·wṯ — 1 Occ.
mə·ḏub·bār — 1 Occ.
mid·dab·bêr — 8 Occ.
nə·ḏab·bêr — 2 Occ.
niḏ·bar·nū — 1 Occ.
niḏ·bā·rū — 1 Occ.
niḏ·bə·rū — 1 Occ.
še·yə·ḏub·bar- — 1 Occ.
tə·ḏab·bêr — 27 Occ.
tə·ḏab·bê·rə·nāh — 2 Occ.
tə·ḏab·bê·rî — 2 Occ.
ṯə·ḏab·bə·rū — 4 Occ.
tə·ḏab·bə·rūn — 2 Occ.
ū·ḵə·ḏab·bə·rōw — 1 Occ.
ū·lə·ḏab·bêr — 1 Occ.
ū·mə·ḏab·bêr — 1 Occ.
ū·mid·dab·bêr — 1 Occ.
ū·ṯə·ḏab·ber- — 3 Occ.
ū·ḇə·ḏab·bêr — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏab·bə·rî — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏab·bə·rōw — 3 Occ.
wā·’ă·ḏab·bêr — 6 Occ.
wa·’ă·ḏab·bê·rāh — 13 Occ.
way·yaḏ·bêr — 1 Occ.
wat·tə·ḏab·bêr — 16 Occ.
wat·tə·ḏab·bê·rə·nāh — 3 Occ.
way·ḏab·bêr — 192 Occ.
way·ḏab·bə·rêm — 1 Occ.
way·ḏab·bê·rū — 32 Occ.
wə·ḏab·bêr — 11 Occ.
ḇə·ḏab·bə·rōw — 1 Occ.
wə·ḏab·bê·rū — 1 Occ.
wə·ḏib·bart — 1 Occ.
wə·ḏib·bar·tā — 19 Occ.
wə·ḏib·bar·tām — 1 Occ.
wə·ḏib·bar·tem — 2 Occ.
wə·ḏib·bar·tî — 6 Occ.
wə·ḏib·ber- — 13 Occ.
wə·ḏib·bə·rū — 2 Occ.
wə·ḏō·ḇêr — 5 Occ.
wə·had·dō·ḇə·rîm — 1 Occ.
wî·ḏab·bə·rū — 1 Occ.
yaḏ·bêr — 1 Occ.
yə·ḏab·bêr — 44 Occ.
yə·ḏab·bê·rū — 24 Occ.
Additional Entries
dā·ḇə·qîn — 1 Occ.
had·də·ḇā·qîm — 2 Occ.
lad·de·ḇeq — 1 Occ.
dā·ḇêq — 1 Occ.
də·ḇê·qāh — 1 Occ.
had·də·ḇê·qîm — 1 Occ.
’ă·ḏab·bêr — 36 Occ.
’ă·ḏab·bə·rāh- — 9 Occ.
’ă·mar·tem — 1 Occ.
bə·ḏab·bêr — 2 Occ.
bə·ḏab·ber·ḵem — 1 Occ.
bə·ḏab·bə·rî — 1 Occ.
bə·ḏab·bə·rōw — 5 Occ.
bə·ḏā·ḇə·re·ḵā — 1 Occ.
dab·bêr — 77 Occ.
dab·ber·ḵā — 1 Occ.
dab·ber·ḵem — 2 Occ.
dab·bə·rî- — 4 Occ.
dab·bə·rōw — 1 Occ.
dab·bə·rū- — 13 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page