5082. τηλικοῦτος, (télikoutos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5082. τηλικοῦτος, (télikoutos) — 4 Occurrences

2 Corinthians 1:10 DPro-GMS
GRK: ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο
NAS: delivered us from so great a [peril of] death,
KJV: us from so great a death, and
INT: who from so great a death delivered

Hebrews 2:3 DPro-GFS
GRK: ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας
NAS: if we neglect so great a salvation?
KJV: if we neglect so great salvation;
INT: we will escape so great having neglected a salvation

James 3:4 DPro-NNP
GRK: τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα καὶ
NAS: also, though they are so great and are driven
KJV: which though [they be] so great, and
INT: the ships so great being and

Revelation 16:18 DPro-NMS
GRK: τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω
NAS: to be upon the earth, so great
KJV: the earth, so mighty an earthquake,
INT: the earth so mighty an earthquake so

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page