2883. Κορνήλιος (Kornélios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2883. Κορνήλιος (Kornélios) — 9 Occurrences

Acts 10:1 N-NMS
GRK: Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ
NAS: named Cornelius, a centurion
KJV: called Cornelius, a centurion
INT: Ceasarea by name Cornelius a centurion of

Acts 10:3 N-VMS
GRK: εἰπόντα αὐτῷ Κορνήλιε
NAS: in and said to him, Cornelius!
KJV: saying unto him, Cornelius.
INT: having said to him Cornelius

Acts 10:17 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν
NAS: who had been sent by Cornelius, having asked directions
KJV: from Cornelius had made enquiry
INT: from Cornelius having inquired for the

Acts 10:21 Noun-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς αὑτὸν
KJV: him from Cornelius; and said, Behold,
INT: from Cornelius to him

Acts 10:22 N-NMS
GRK: δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ
NAS: They said, Cornelius, a centurion,
KJV: they said, Cornelius the centurion,
INT: and they said Cornelius a centurion a man

Acts 10:24 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν
NAS: Now Cornelius was waiting
KJV: And Cornelius waited for
INT: and Cornelius was expecting

Acts 10:25 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ
NAS: entered, Cornelius met
KJV: was coming in, Cornelius met him,
INT: him Cornelius having fallen at

Acts 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη Ἀπὸ
NAS: Cornelius said, Four
KJV: And Cornelius said, Four
INT: And Cornelius said Ago

Acts 10:31 N-VMS
GRK: καί φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη σου
NAS: and he said, 'Cornelius, your prayer
KJV: And said, Cornelius, thy prayer
INT: and said Cornelius was heard your

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page