νεωτέρας
Englishman's Concordance
νεωτέρας (neōteras) — 3 Occurrences

1 Timothy 5:2 Adj-AFP-C
GRK: ὡς μητέρας νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς
NAS: as mothers, [and] the younger women
KJV: as mothers; the younger as sisters,
INT: as mothers younger as sisters

1 Timothy 5:11 Adj-AFP-C
GRK: νεωτέρας δὲ χήρας
NAS: But refuse [to put] younger widows
KJV: But the younger widows refuse:
INT: younger however widows

1 Timothy 5:14 Adj-AFP-C
GRK: βούλομαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν τεκνογονεῖν
NAS: I want younger [widows] to get married,
KJV: therefore that the younger women marry,
INT: I want therefore younger [ones] to marry to bear children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page