κληρονομεῖν
Englishman's Concordance
κληρονομεῖν (klēronomein) — 1 Occurrence

Hebrews 1:14 V-PNA
GRK: τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν
NAS: of those who will inherit salvation?
KJV: them who shall be heirs of salvation?
INT: those being about to inherit salvation

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page