καταρτίσει
Englishman's Concordance
καταρτίσει (katartisei) — 1 Occurrence

1 Peter 5:10 V-FIA-3S
GRK: παθόντας αὐτὸς καταρτίσει στηρίξει σθενώσει
NAS: will Himself perfect, confirm,
KJV: you perfect, stablish,
INT: [you] having suffered himself may he thoroughly prepare may he establish may he strengthen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page