ἐγερθήσεται
Englishman's Concordance
ἐγερθήσεται (egerthēsetai) — 7 Occurrences

Matthew 12:42 V-FIP-3S
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ
NAS: of [the] South will rise up with this
KJV: of the south shall rise up in
INT: The queen of [the] south will rise up in the

Matthew 17:23 V-FIP-3S
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται καὶ ἐλυπήθησαν
NAS: and they will kill Him, and He will be raised on the third
KJV: day he shall be raised again. And
INT: third day he will be raised up And they were grieved

Matthew 20:19 V-FIP-3S
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: day He will be raised up.
INT: third day he will rise again

Matthew 24:7 V-FIP-3S
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος
NAS: For nation will rise against nation,
KJV: For nation shall rise against nation,
INT: will rise up indeed nation

Mark 13:8 V-FIP-3S
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος
NAS: For nation will rise up against
KJV: For nation shall rise against nation,
INT: will rise up indeed nation

Luke 11:31 V-FIP-3S
GRK: βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ
NAS: of the South will rise up with the men
KJV: of the south shall rise up in
INT: The queen of [the] south will rise up in the

Luke 21:10 V-FIP-3S
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ'
NAS: to them, Nation will rise against
KJV: Nation shall rise against
INT: he was saying to them will rise up nation against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1453
144 Occurrences


ἤγειραν — 1 Occ.
ἤγειρεν — 21 Occ.
ἠγέρθη — 18 Occ.
ἠγέρθησαν — 2 Occ.
ἐγηγερμένον — 2 Occ.
ἐγήγερται — 9 Occ.
ἐγεῖραι — 2 Occ.
ἐγείραντα — 2 Occ.
ἐγείραντος — 3 Occ.
ἐγείρας — 3 Occ.
Ἔγειρε — 14 Occ.
ἐγείρηται — 1 Occ.
ἐγείρει — 2 Occ.
ἐγείρειν — 2 Occ.
ἐγείρεσθε — 3 Occ.
ἐγείρεται — 6 Occ.
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσεται — 7 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
Additional Entries
ἐγείρετε — 1 Occ.
ἐγείρομαι — 1 Occ.
ἐγείρονται — 9 Occ.
ἐγείροντι — 1 Occ.
ἐγείρουσιν — 1 Occ.
ἐγερεῖ — 3 Occ.
ἐγερεῖς — 1 Occ.
ἐγερῶ — 1 Occ.
ἐγερθῇ — 2 Occ.
ἐγερθῆναι — 5 Occ.
ἐγερθήσονται — 4 Occ.
Ἐγέρθητε — 1 Occ.
ἐγέρθητι — 1 Occ.
Ἐγερθεὶς — 13 Occ.
ἐγερθέντι — 2 Occ.
ἔγερσιν — 1 Occ.
ἐνκαθέτους — 1 Occ.
ἐνκαίνια — 1 Occ.
ἐνεκαίνισεν — 1 Occ.
ἐνκεκαίνισται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page