Titus 2
Estonian: Genesis and NT

1Ent sina räägi seda, mis sünnib ühte terve õpetusega. 2Vanad mehed olgu karsked, ausad, mõistlikud, terved usus, armastuses, kannatlikkuses.

3Samuti käitugu elatanud naised nõnda, nagu on kohane pühadele; nad ärgu olgu keelekandjad ega suured viinavõtjad, vaid õpetagu head, 4et nad võiksid mõistlikult juhatada noori naisi armastama oma mehi ja lapsi, 5olema viisakad, kasinad, majatalituses hoolikad, head, allaheitlikud oma meestele, et Jumala sõna mitte ei pilgataks.

6Samuti käsi nooremaid mehi käituda viisakalt. 7Sea ennast igapidi heategude eeskujuks, õpetuses osuta selgust, ausust, 8tervet vääramata sõna, et vastane tunneks häbi, kui tal ei ole teist rääkida midagi paha.

9Orje käsi alistuda oma isandaile ja olla kõiges nende meele järgi, mitte vastu rääkida, 10mitte midagi näpata, vaid osutada täit head ustavust, et kaunistada kõiges Jumala, meie Õnnistegija õpetust.

11Sest Jumala õndsakstegev arm on ilmunud kõigile inimestele 12ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja jumalakartlikult praegusel maailmaajastul, 13oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, 14Kes Iseenese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada Enesele pärisrahvaks, Kes agar on tegema häid tegusid.

15Seda räägi ja manitse ning veena kõige nõudlikkusega. Keegi ärgu põlaku sind!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page