Genesis 5
Estonian: Genesis and NT

1See on Aadama sünniraamat. Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi Ta tema Jumala sarnaseks. 2Ta lõi tema meheks ja naiseks, ja Ta õnnistas neid ning andis neile loomisepäeval nime: inimene!

3Kui Aadam oli elanud sada kolmkümmend aastat, siis sündis temale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta pani sellele nimeks Sett. 4Ja Aadama elupäevi oli pärast Seti sündimist kaheksasada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 5Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas, üheksasada kolmkümmend aastat; siis ta suri.

6Kui Sett oli elanud sada viis aastat, siis sündis temale Enos. 7Ja Sett elas pärast Enosi sündimist kaheksasada seitse aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 8Nõnda oli kõiki Seti elupäevi üheksasada kaksteist aastat; siis ta suri.

9Kui Enos oli elanud üheksakümmend aastat, siis sündis temale Keenan. 10Ja Enos elas pärast Keenani sündimist kaheksasada viisteist aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 11Nõnda oli kõiki Enosi elupäevi üheksasada viis aastat; siis ta suri.

12Kui Keenan oli elanud seitsekümmend aastat, siis sündis temale Mahalalel. 13Ja Keenan elas pärast Mahalaleli sündimist kaheksasada nelikümmend aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 14Nõnda oli kõiki Keenani elupäevi üheksasada kümme aastat; siis ta suri.

15Kui Mahalalel oli elanud kuuskümmend viis aastat, siis sündis temale Jered. 16Ja Mahalalel elas pärast Jeredi sündimist kaheksasada kolmkümmend aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 17Nõnda oli kõiki Mahalaleli elupäevi kaheksasada üheksakümmend viis aastat; siis ta suri.

18Kui Jered oli elanud sada kuuskümmend kaks aastat, siis sündis temale Eenok. 19Ja Jered elas pärast Eenoki sündimist kaheksasada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 20Nõnda oli kõiki Jeredi elupäevi üheksasada kuuskümmend kaks aastat; siis ta suri.

21Kui Eenok oli elanud kuuskümmend viis aastat, siis sündis temale Metuusala. 22Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga kolmsada aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 23Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi kolmsada kuuskümmend viis aastat. 24Eenok kõndis ühes Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära.

25Kui Metuusala oli elanud sada kaheksakümmend seitse aastat, siis sündis temale Lemek. 26Ja Metuusala elas pärast Lemeki sündimist seitsesada kaheksakümmend kaks aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 27Nõnda oli kõiki Metuusala elupäevi üheksasada kuuskümmend üheksa aastat; siis ta suri.

28Kui Lemek oli elanud sada kaheksakümmend kaks aastat, siis sündis temale poeg 29ja ta pani sellele nimeks Noa ning ütles: „See trööstib meid meie töös ja käte vaevas maa pärast, mille Issand on neednud!” 30Ja Lemek elas pärast Noa sündimist viissada üheksakümmend viis aastat, ja temale sündis poegi ja tütreid. 31Nõnda oli kõiki Lemeki elupäevi seitsesada seitsekümmend seitse aastat; siis ta suri.

32Ja kui Noa oli viissada aastat vana, siis sündisid Noale Seem, Haam ja Jaafet.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page