Ephesians 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus, Jumala tahtest Kristuse Jeesuse Apostel pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses. 2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

3Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses, 4nõnda nagu Ta meid on valinud Tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema ees armastuses, 5meid ette ära määrates lapseõiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu Enese juurde Oma tahtmise heaksarvamisel, 6Oma armu au kiituseks, mille Ta meile on kinkinud selles Armsas, 7Kelles meil on lunastus Tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine Tema armu rikkust mööda. 8Seda armu on Ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega, 9kui Ta meile tegi teatavaks Oma tahtmise saladuse Oma hea meele kohaselt, nõnda nagu Ta seda Eneses oli kavatsenud, 10aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal, 11Temas, Kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, Kes selleks enne oleme määratud selle kavatsust mööda, Kes kõik teeb Oma tahtmise nõu järgi, 12et me oleksime Tema au kiituseks, Kes enne oleme lootnud Kristuses, 13Kelles teiegi olete sellest alates, kui saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse Evangeeliumi, ja Kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga, selle Vaimu, 14Kes on meie pärandi tagatis Tema omandi lunastamiseks — Tema au kiituseks.

15Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu, 16ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes, 17et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema tunnetamises 18ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks Ta teid on kutsunud, ja mis on Tema pärandi au rikkus pühade sees, 19ja mis on Tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume Tema jõutugevuse mõjul, 20millega Ta on olnud mõjuv Kristuses, kui Ta Tema surnuist üles äratas ja pani istuma Oma paremale käele taevas, 21kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas, 22ja asetas kõik Tema jalge alla ja pani Tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, 23kes on Tema Ihu, selle täius, Kes kõik kõiges täidab!

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Galatians 6
Top of Page
Top of Page