Moseo 4: Nombroj 7
Esperanto
1En la tago, kiam Moseo finis la starigadon de la tabernaklo, kiam li sanktoleis gxin kaj sanktigis gxin kaj cxiujn gxiajn apartenajxojn kaj la altaron kaj cxiujn gxiajn apartenajxojn kaj sanktoleis ilin kaj sanktigis ilin, 2tiam alportis la estroj de Izrael, la cxefoj de siaj patrodomoj, tiuj estroj de la triboj, tiuj, kiuj administris la kalkuladon- 3ili alportis siajn oferojn antaux la Eternulon, ses kovritajn veturilojn kaj dek du bovojn, po unu veturilo de du estroj kaj po unu bovo de cxiu, kaj ili venigis tion antaux la tabernaklon. 4Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 5Prenu de ili, kaj tio estu por la plenumado de la laboroj cxe la tabernaklo de kunveno; kaj donu tion al la Levidoj, al cxiu laux la speco de lia laborado. 6Kaj Moseo prenis la veturilojn kaj la bovojn kaj donis ilin al la Levidoj. 7Du veturilojn kaj kvar bovojn li donis al la filoj de Gersxon laux la speco de ilia laborado; 8kaj kvar veturilojn kaj ok bovojn li donis al la filoj de Merari laux la speco de ilia laborado, sub la kontrolo de Itamar, filo de la pastro Aaron. 9Sed al la filoj de Kehat li ne donis, cxar ili havis laboradon sanktan; sur la sxultroj ili devis porti.

10Kaj la estroj alportis oferojn por inauxgura dono de la altaro, en la tago, en kiu gxi estis sanktoleita; kaj la estroj alportis sian oferon antaux la altaron. 11Kaj la Eternulo diris al Moseo:Po unu estro en tago ili alportu sian oferon por la inauxguro de la altaro.

12En la unua tago la alportanto de sia ofero estis Nahxsxon, filo de Aminadab, de la tribo de Jehuda. 13Kaj lia ofero estis:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 14unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 15unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 16unu kapro por pekofero; 17kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Nahxsxon, filo de Aminadab.

18En la dua tago alportis Natanel, filo de Cuar, estro de Isahxar. 19Li alportis sian oferon, kiu estis:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 20unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 21unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 22unu kapro por pekofero; 23kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Netanel, filo de Cuar.

24En la tria tago-la estro de la Zebulunidoj, Eliab, filo de HXelon. 25Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 26unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 27unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 28unu kapro por pekofero; 29kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Eliab, filo de HXelon.

30En la kvara tago-la estro de la Rubenidoj, Elicur, filo de SXedeur. 31Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 32unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 33unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 34unu kapro por pekofero; 35kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Elicur, filo de SXedeur.

36En la kvina tago-la estro de la Simeonidoj, SXelumiel, filo de Curisxadaj. 37Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 38unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 39unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 40unu kapro por pekofero; 41kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de SXelumiel, filo de Curisxadaj.

42En la sesa tago-la estro de la Gadidoj, Eljasaf, filo de Deuel. 43Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 44unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 45unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 46unu kapro por pekofero; 47kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Eljasaf, filo de Deuel.

48En la sepa tago-la estro de la Efraimidoj, Elisxama, filo de Amihud. 49Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 50unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 51unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 52unu kapro por pekofero; 53kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Elisxama, filo de Amihud.

54En la oka tago-la estro de la Manaseidoj, Gamliel, filo de Pedacur. 55Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 56unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 57unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 58unu kapro por pekofero; 59kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Gamliel, filo de Pedacur.

60En la nauxa tago-la estro de la Benjamenidoj, Abidan, filo de Gideoni. 61Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 62unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 63unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 64unu kapro por pekofero; 65kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Abidan, filo de Gideoni.

66En la deka tago-la estro de la Danidoj, Ahxiezer, filo de Amisxadaj. 67Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 68unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 69unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 70unu kapro por pekofero; 71kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Ahxiezer, filo de Amisxadaj.

72En la dek-unua tago-la estro de la Asxeridoj, Pagiel, filo de Ohxran. 73Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 74unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 75unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 76unu kapro por pekofero; 77kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Pagiel, filo de Ohxran.

78En la dek-dua tago-la estro de la Naftaliidoj, Ahxira, filo de Enan. 79Lia ofero:unu argxenta plado, havanta la pezon de cent tridek sikloj, unu argxenta kaliko de sepdek sikloj, laux la sankta siklo, ambaux plenaj de delikata faruno, miksita kun oleo, por farunofero; 80unu ora kulero deksikla, plena de incenso; 81unu bovido, unu virsxafo, unu jaragxa sxafido por brulofero; 82unu kapro por pekofero; 83kaj por pacofero du bovoj, kvin virsxafoj, kvin virkaproj, kvin jaragxaj sxafidoj. Tio estis la ofero de Ahxira, filo de Enan.

84Tia estis la inauxgura dono de la altaro, en la tago, en kiu gxi estis sanktoleita, de la estroj de Izrael:dek du argxentaj pladoj, dek du argxentaj kalikoj, dek du oraj kuleroj; 85po cent tridek sikloj da argxento havis cxiu plado, kaj po sepdek cxiu kaliko; la tuta argxento de tiuj vazoj estis du mil kvarcent sikloj laux la sankta siklo. 86Da oraj kuleroj plenaj de incenso estis dek du; po dek sikloj havis cxiu kulero, laux la sankta siklo; la tuta oro de la kuleroj estis cent dudek sikloj. 87CXiuj brutoj por brulofero estis:dek du bovidoj, dek du virsxafoj, dek du jaragxaj sxafidoj, kaj al ili farunoferoj; kaj dek du kaproj por pekofero. 88Kaj cxiuj brutoj por pacofero estis:dudek kvar bovoj, sesdek virsxafoj, sesdek virkaproj, sesdek jaragxaj sxafidoj. Tio estis la inauxgura dono de la altaro, post kiam gxi estis sanktoleita.

89Kaj kiam Moseo eniris en la tabernaklon de kunveno, por paroli kun Li, li auxdis la Vocxon, parolantan al li de super la fermoplato, kiu estas sur la kesto de atesto, inter la du keruboj; kaj estis parolate al li.Esperanto

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page