Kroniko 1 8
Esperanto
1De Benjamen naskigxis:Bela, lia unuenaskito, Asxbel, la dua, Ahxrahx, la tria; 2Nohxa estis la kvara, kaj Rafa estis la kvina. 3La filoj de Bela estis:Adar, Gera, Abihud, 4Abisxua, Naaman, Ahxoahx, 5Gera, SXefufan, kaj HXuram. 6Jen estas la filoj de Ehud, kiuj estis cxefoj de patrodomoj, kiuj logxis en Geba kaj elmigris en Manahxaton: 7Naaman, Ahxija, Gera; cxi tiu elmigrigis ilin, kaj li naskigis Uzan kaj Ahxihxudon. 8SXahxaraim naskigis sur la kampoj de Moab, post kiam li forigis de si siajn edzinojn HXusxim kaj Baara. 9Li naskigis de sia edzino HXodesx:Jobabon, Cibjan, Mesxan, Malkamon, 10Jeucon, SXohxjan, kaj Mirman. Tio estis liaj filoj, cxefoj de patrodomoj. 11De HXusxim li naskigis Abitubon kaj Elpaalon. 12La filoj de Elpaal:Eber, Misxeam, kaj SXemer; cxi tiu konstruis Onon kaj Lodon kaj gxiajn filinurbojn; 13kaj Beria, kaj SXema. Ili estis la cxefoj de patrodomoj de la logxantoj de Ajalon; ili elpelis la logxantojn de Gat. 14Ahxjo, SXasxak, Jeremot, 15Zebadja, Arad, Eder, 16Mihxael, Jisxpa, kaj Johxa estis la filoj de Beria. 17Zebadja, Mesxulam, HXizki, HXeber, 18Jisxmeraj, Jizlia, kaj Jobab estis la filoj de Elpaal. 19Jakim, Zihxri, Zabdi, 20Elienaj, Ciltaj, Eliel, 21Adaja, Beraja, kaj SXimrat estis la filoj de SXimei. 22Jisxpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zihxri, HXanan, 24HXananja, Elam, Antotija, 25Jifdeja, kaj Penuel estis la filoj de SXasxak. 26SXamsxeraj, SXehxarja, Atalja, 27Jaaresxja, Elija, kaj Zihxri estis la filoj de Jerohxam. 28Tio estis la cxefoj de patrodomoj, cxefoj laux siaj generacioj; ili logxis en Jerusalem.

29En Gibeon logxis:la fondinto de Gibeon-la nomo de lia edzino estis Maahxa- 30kaj lia unuenaskita filo Abdon, Cur, Kisx, Baal, Nadab, 31Gedor, Ahxjo, kaj Zehxer. 32Miklot naskigis SXiman. Ankaux ili apud siaj fratoj enlogxigxis en Jerusalem kun siaj fratoj.

33Ner naskigis Kisxon, Kisx naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-SXuan, Abinadabon, kaj Esxbaalon. 34La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mihxan. 35La filoj de Mihxa estis Piton, Melehx, Taarea, kaj Ahxaz. 36Ahxaz naskigis Jehoadan; Jehoada naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan. 37Moca naskigis Binean; lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel. 38Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj:Azrikam, Bohxru, Isxmael, SXearja, Obadja, kaj HXanan. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Acel. 39La filoj de lia frato Esxek:lia unuenaskito estis Ulam, la dua estis Jeusx, kaj la tria estis Elifelet. 40La filoj de Ulam estis kuragxaj militistoj, pafarkistoj, kaj ili havis multe da filoj kaj nepoj:cent kvindek. CXiuj cxi tiuj estis el la Benjamenidoj.Esperanto

Bible Hub

1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page