Numbers 7
Croatian Bible
1 U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom, 2pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje, 3i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište. 4Tada Jahve progovori Mojsiju: 5Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi. 6Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. 7Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi, 8a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona. 9Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.

10Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik, 11Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!"

12Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina. 13Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu. 14Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 15jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 16jedan jarac za žrtvu okajnicu, 17a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.

18Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca. 19Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 20onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana; 21jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 22jednog jarca za okajnicu, 23a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.

24Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov. 25Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 26jedna zlatna posudica puna tamjana; 27jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 28jedan jarac za okajnicu, 29a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.

30Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov. 31Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 32onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 33jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 34jedan jarac za okajnicu, 35a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.

36Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev. 37Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 38onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 39jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 40jedan jarac za okajnicu, 41a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.

42Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov. 43Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 44onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 45jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 46jedan jarac za okajnicu, 47a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.

48Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov. 49Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu; 50onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 51jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu, 52jedan jarac za okajnicu, 53a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.

54Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov. 55Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 56onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 57jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 58jedan jarac za okajnicu, 59a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.

60Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev. 61Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 62onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana, 63jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 64jedan jarac za okajnicu, 65a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.

66Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev. 67Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu; 68onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 69jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 70jedan jarac za okajnicu, 71a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.

72Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov. 73Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 74onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 75jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 76jedan jarac za okajnicu, 77a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.

78Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov. 79Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu; 80onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana; 81jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu; 82jedan jarac za okajnicu, 83a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.

84To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica. 85Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela. 86Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela. 87Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca. 88Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.

89Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Numbers 6
Top of Page
Top of Page