Захария 14
Bulgarian
1Ето, ден от Господа иде, Когато [богатството] ти ще се раздели всред тебе като обир. 2Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилвани, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града. 3Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи Както когато воюва в ден на бой. 4В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, [Така че ще се образува] твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг. 5И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове, Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде,- И всичките свети ангели с Тебе.

6В оня ден Не ще има светлина; Блестящите [тела] ще намалят [сиянието] си; 7Но ще бъде единствен ден, Познат [само] на Господа,- Ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина.

8И в оня ден Живи води ще излязат из Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде [така].

9И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.

10Цялата страна ще се преобърне в поле, От Газа до Римон на юг от Ерусалим; И [Ерусалим] ще се издигне и насели на мястото си, От Вениаминовата порта до мястото на първата порта,- До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила До царските линове. 11Люде ще живеят в него, И не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност.

12И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им. 13И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му. 14Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере,- Злато, сребро и дрехи- в голямо изобилие. 15И каквато е тая язва, Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, Камилата, осела и всичките животни, Които ще бъдат в ония станове.

16И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите. 17И ако някои от домочадията на света Не възлизат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд. 18Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях [не ще има дъжд]; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите. 19Такова ще бъде наказанието на Египет, И наказанието на всичките народи, Които не възлизат Да празнуват празника на колибите.

20В оня ден [и] върху звънците на конете ще има [надпис]: Посветан Господу; И [самите] котли в дома Господен Ще бъдат като легените пред олтара. 21Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда Ще бъде посветен Господу на Силите; Всички, които жертвуват, Дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях; И в оня ден не ще има вече който да търгува В дома на Господа на Силите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 13
Top of Page
Top of Page