Псалми 30
Bulgarian
1(По слав. 29). Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом. Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

2Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил.

3Господи, извел си от преизподнята душата ми; Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.

4Пейте Господу, светии Негови, И възхвалявайте светото Му име.

5Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта [иде] радост.

6Аз в благоденствието си рекох: Няма да се поклатя до века.

7Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, [и] смутих се.

8Към Тебе, Господи, извиках, И на Господа се помолих, [като казах]:

9Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръстта ще Те славослави ли? Ще възвестява ли истината Ти?

10Послушай, Господи, и смили се за мене; Господи, бъди ми помощник.

11Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

12За да Ти пее хвала душата [ми] и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 29
Top of Page
Top of Page