Осия 8
Bulgarian
1[Тури] тръбата на устата си! Той се спуща като орел против дома Господен, Защото нарушиха завета Ми И престъпиха закона Ми.

2Ще викат към Мене: Боже мой, ние Израил Те познаваме.

3Но понеже Израил отхвърли доброто, Затова неприятелят ще го прогони.

4Те поставиха царе, но не чрез Мене; Назначиха началници, но без да ги призная Аз; От среброто си и от златото си направиха си идоли, Та да бъдат изтребени.

5Той е отхвърлил телето ти, Самарио; Гневът Ми пламна против тях; До кога не ще могат да се очистят?

6Защото [телето] наистина е от Израиля; Художникът го е направил; то не е Бог; Да! Самарийското теле ще се разтроши.

7Понеже посеяха вятър, затова ще пожънат вихрушка; Няма узряло жито; израсналото няма да даде брашно; И ако даде, чужденци ще го погълнат.

8Израил биде погълнат; Сега той е между народите като негоден съд.

9Защото възлязоха при асирийците Като див и усамотен осел; Ефрем е наел любовници.

10И даже ако наемат [любовници] между народите, Аз сега ще ги събера [против тях]; И те ще почнат да намаляват Поради товара [наложен] от царя на князете.

11Понеже Ефрем издигна много жертвеници за да греши, То жертвениците му станаха причина за грях.

12Написах му десетте хиляди [правила] на закона Си; Но те се счетоха като чуждо нещо.

13В жертвите, които Ми принасят, Жертвуват месо и го ядат; Но Господ не ги приема; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им; Те ще се върнат в Египет.

14Защото Израил е забравил Твореца си и е построил палати, И Юда е съградил множество укрепени градове; Но Аз ще пратя огън върху градовете му, Та ще пояде палатите им.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hosea 7
Top of Page
Top of Page