Осия 9
Bulgarian
1Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената; Защото ти блудства и [се отклони] от своя Бог; Ти обикна [блуднически] заплати във всяко житно гумно.

2Гумното и линът няма да ги нахранят, И мъстът ще изчезне за тях.

3Няма да живеят в Господната земя; Но Ефрем ще се върне в Египет, И ще ядат нечисти ястия в Асирия.

4Няма да принасят Господу възлияния от вино, Нито ще Му бъдат угодни жертвите им, Но ще им се [считат] като хляба [що ядат] жалеещи, От който всички, които го ядат се оскверняват; Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана, А няма да влезе в дома Господен.

5Какво ще направите в празничен ден И в ден на Господно тържество?

6Защото, ето, макар че побягнаха от погубление, Все пак Египет ще ги събере, Мемфис ще ги погребе; Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи; Тръни ще има в шатрите им.

7Настанаха дните на наказанието, Дните на въздаянието настанаха, И Израил ще го познае; Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя, Поради многото ти беззакония И поради голямата омраза, която [те възбуждат];

8Ефрем бди против моя Бог; А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец, И омраза в дома на неговия Бог.

9Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая; [Затова Господ] ще помни беззаконието им, Ще накаже греховете им.

10Намерих Израиля, [че беше за Мене] като грозде в пустиня; Видях бащите ви, [че бяха] като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си [идоли].

11А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица; Не ще има [между тях] раждане, ни бременност, ни зачване;

12Но и да отхранят чадата си, Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек; Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място; Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14Дай им, Господи! Какво ли да дадеш? Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15Всичкото им нечестие е в Галгал, Защото там ги намразих; Поради злите им дела Ще ги оттласна от дома Си; Няма вече да ги обичам; Всичките им първенци са бунтовници.

16Поразен биде Ефрем; Коренът им изсъхна; Плод няма да родят; Дори и ако родят, Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17Бог мой ще ги отхвърли Защото не Го послушаха; И ще бъдат скитници между народите.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hosea 8
Top of Page
Top of Page