Езекил 7
Bulgarian
1При това, Господното слово дойде към мене и казваше: 2А ти, сине човешки, [слушай], Така казва Господ Иеова към Израилевата земя: Край! краят дойде На четирите краища на страната. 3Сега е дошъл краят върху тебе; Защото ще изпратя гнева Си върху тебе, Ще те съдя според постъпките ти, И ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости. 4Окото ми не ще те пощади, Нито ще [ти] покажа милост; Но ще възвърна върху тебе постъпките ти, И [въздаянията ти] за твоите мерзости ще бъдат всред тебе; И ще познаете, че Аз съм Господ.

5Така казва Господ Бог Иеова: Зло, едно небивало зло, ето, иде; 6Краят дойде, краят дойде, Бди против тебе; ето, настъпи. 7Присъдата ти дойде върху тебе, който живееш в [тая] земя; Времето дойде, денят наближи, [Ден на] смущение по планините, а не на възклицание. 8Сега скоро ще излея върху тебе яростта Си, И ще изчерпя гнева Си върху тебе; Ще те съдя според постъпките ти, И ще възвърна върху тебе всичките ти мерзости. 9Окото Ми няма да пощади, Нито ще покажа милост; Ще ти въздам според постъпките ти И [въздаянията за] твоите мерзости ще бъдат всред тебе; И вие ще познаете, че Аз, Който [ви] поразявам, съм Господ.

10Ето, денят, ето, иде! Твоята присъда се яви! Жезълът се разцъфтя, гордостта поникна! 11Насилието порасна в тояга за беззаконието [им]; Нищо не [ще остане] от тях, Нито от това множество, Нито от имота им; И няма да [остане] великолепие между тях. 12Времето дойде, денят наближи; Който купува да се не радва; И който продава да не жали; Защото има гняв върху цялото това множество. 13Защото продавачът няма да притежава наново продаденото [от него], Ако и да е останал жив; Понеже видението относно цялото това множество няма да се отмени, Нито ще утвърди някой себе си Чрез беззаконния си живот.

14Затръбиха и приготвиха всичко, Но никой не отива на боя; Защото Моят гняв е върху цялото това множество. 15Ножът е вън, а морът и гладът вътре; Който е на нивата ще умре от нож; А който е в града, глад и мор ще го погълнат. 16А ония от тях, които избягнат, като се избавят Ще бъдат по планините като гълъбите по долините, Всичките плачещи, всеки за беззаконието си. 17Всички ръце ще ослабват, И всички колена ще станат като вода. 18Ще се препашат с вретище, И ужас ще ги покрие; Срам ще има по лицата на всичките, И плешивост по главите на всички тях. 19Среброто си ще хвърлят по улиците, И златото им ще [им] бъде като нечисто нещо; Среброто и златото им не ще могат да ги избавят В деня на гнева Господен; Те няма да наситят душите си, нито да напълнят червата си; Защото о тях се спънаха [и паднаха] в беззаконието си.

20[Господ] постави славното Си украшение, за да се гордеят с него; Но те направиха в него образите на своите мерзости, На омразните си [идоли]; Затова Аз го обръщам в нещо нечисто за тях. 21Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка, И на нечестивите на земята за корист; И те ще го омърсят; 22И като отвърна лицето Си от тях, Те ще омърсят светилището Ми, И грабители ще влязат в него и ще го омърсят.

23Направи верига; Защото земята е пълна с кървави престъпления, И градът е пълен с насилие. 24Затова ще докарам най-злите от народите, И те ще се завладеят къщите им; Ще направя да престане и гордостта на силните; И светите им места ще се омърсят. 25Погибел иде; Ще потърсят мир, но не ще има, 26Бедствие след бедствие ще дохожда, И слух след слух ще пристига; Тогава ще поискат видение от пророк; Но поуката ще се изгуби от свещеника, И съветът от старейшините. 27Царят ще жалее, Първенецът ще се облече в смайване, И ръцете на людете на страната ще ослабват. Според постъпките им ще им направя, И според заслужването им ще ги съдя; И ще познаят, че Аз съм Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 6
Top of Page
Top of Page