Езекил 30
Bulgarian
1Пак Господното слово дойде към мене и рече:

2Сине човешки, пророкувай и речи: Така казва Господ Иеова: Лелекайте- Олеле за деня!

3Защото е близо денят, дори е близо денят на Господа, облачен ден; ще бъде времето на езичниците.

4Нож ще дойде върху Египет, и голямо измъчване ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет, и когато откарат голямото му население и сринат основите му.

5Етиопяни, левийци, лидийци и всичките разноплеменни народи, Хув и жителите на съюзните земи ще паднат заедно с тях от нож.

6Така казва Господ: Ще паднат и ония, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, казва Господ Иеова.

7И те ще запустеят между опустошените земи, и градовете му ще бъдат между разорените градове.

8И ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря огън в Египет, и се смажат всички, които му помагат.

9В оня ден, вестители ще излязат от Мене с кораби, за да стреснат безгрижните етиопяни; и голямо измъчване ще ги нападне както в деня на Египет; защото, ето, иде.

10Така казва Господ Иеова: При това, Аз ще погубя голямото египетско население чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносора.

11Той и людете му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени за да разорят земята; и ще изтеглят мечовете си против Египет, и ще изпълнят земята с убити.

12Аз ще пресуша реките, ще продам земята в ръцете на зли човеци; и ще запустя земята и всичко що има в нея чрез ръката на чужденци; Аз Господ го изрекох.

13Така казва Господ Иеова: Ще погубя и кумирите, и ще махна от Мемфис нищожните [идоли]; не ще има вече княз от Египетската земя, и ще туря страх в Египетската земя.

14Аз ще запустя Патрос, ще запаля огън в Танис, и ще извърша съдби в Но.

15Ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще изсека голямото население на Но.

16И ще запаля огън в Египет; Син ще бъде в голямо измъчване. Но ще се съкруши и Мемфис ще има противници всред бял ден.

17Младежите на Илиупол и на Пивесет ще паднат от нож; а [останалите] ще отидат в плен.

18И в Тафнес денят ще се помрачи, когато строша там хомотите на Египет, и гордата му сила ще престане в него; а него, облак ще го покрие, и дъщерите му ще отидат в плен.

19Така ще извърша съдби над Египет; и ще познаят, че Аз съм Господ.

20А в единадесетата година, в първия [месец], на седмия [ден] от месеца, Господното слово дойде към мене и рече: 21Сине човешки, строших мишцата на египетския цар Фараон; и, ето, тя не е била превързана за церене, или за да я обвият в превръзки, за да й се даде сила да държи нож. 22Затова, така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против египетския цар Фараона и ще строша [двете] му мишци- и здравата и оная, която [вече] биде строшена; и ще направя ножът да падне от ръката му. 23И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните. 24Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще туря меча Си в ръката му; а мишците на Фараона ще строша, и той ще охка пред него както охка смъртно ранен човек. 25Мишците обаче на вавилонския цар ще засиля, а Фараоновите мишци ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм Господ, когато туря меча Си в ръката на вавилонския цар, и той я простря върху Египетската земя. 26И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните; и те ще познаят, че Аз съм Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 29
Top of Page
Top of Page