Езекил 12
Bulgarian
1Пак Господното слово дойде към мене и рече: 2Сине човешки, ти живееш всред дом на бунтовници, които имат очи за да виждат, но не виждат, които имат уши за да чуват, но не чуват; защото са бунтовен дом. 3Затова, ти сине човешки, приготви си вещите потребни за преселване, и пресели се денем пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им; негли дадат внимание, ако и да са бунтовен дом. 4Изнеси вещите си пред очите им, като вещи за преселване; а привечер излез и сам ти пред очите им, като ония, които отиват на преселване. 5Прокопай си стената пред очите им, и изнеси [вещите] през нея. 6Пред очите им дигни ги на рамена, и изнеси ги на мръкване. Покрий лицето си та да не видиш земята; понеже те поставих за знамение на Израилевия дом.

7И сторих каквото ми бе заповядано; изнесох вещите си денем като вещи за преселване, и привечер си прокопах стената с ръка; и на мръкване ги изнесох пред очите им, като ги дигнах на рамена.

8А на утринта Господното слово дойде към мене и рече: 9Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не ти ли рече: Що правиш ти? 10Кажи им: Така казва Господ Иеова: Това [пророчество] наложено [на тебе се отнася] до княза, който е в Ерусалим, и до всички от Израилевия дом, между които са и те. 11Речи: Аз съм знамението за вас, Както сторих аз, така ще стане с тях; В преселение, да! в плен ще отидат. 12Князът, който е между тях ще дигне [товар] на рамена На мръкване, и ще излезе; Ще прокопаят стената за да изнасят през нея [вещите му]; Ще покрие лицето си за да не види земята с очите си. 13Аз обаче ще простра мрежата Си върху него, И ще се хване в примката Ми; Ще го закарам във Вавилон в Халдейската земя; Но няма да я види, при все че там ще умре. 14И ще разсея към всичките ветрища Всички, които са около него да му помагат, И всичките му полкове; И ще изтегля нож след тях. 15И ще познаят, че Аз съм Господ, Когато ги разпръсна между народите И ги разсея по [разни] страни. 16Обаче неколцина от тях ще оставя [Оцелели] от меча, от глада и от мора, За да изявят всичките си мерзости Между народите гдето отиват; И ще познаят, че Аз съм Господ.

17При това, Господното слово дойде към мене и рече: 18Сине човешки, яж хляба си с трепет, И пий водата си с треперене и икономично. 19И кажи на людете на [тая] земя: Така казва Господ Иеова За жителите на Иерусалим в Израилевата земя: Ще ядат хляба си икономично, И ще пият водата си със смайване, За да запустее земята му, [оголена] от пълнотата си От беззаконието на всички, които живеят в нея. 20Населените градове ще запустеят И земята ще се разори; И ще познаете, че Аз съм Господ.

21И Господното слово дойде към мене и рече: 22Сине човешки, каква е тая поговорка що имате в Израилевата земя, която казва: Дните минават, а никое видение не се сбъдва? 23Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: Ще направя тая поговорка да престане, И няма вече да се употребява за поговорка в Израиля; Но кажи им: Дните наближават, Тоже и изпълнението на всяко видение. 24Защото не ще има вече никакво лъжливо видение, Нито ласкателно предсказване всред Израилевия дом. 25Защото Аз съм Господ; Аз ще говоря, И словото, което ще говоря ще се изпълни; Няма да се отлага вече; Защото във вашите дни, бунтовни доме, като изговоря слово Ще го и изпълня, казва Господ Иеова.

26Пак дойде към мене Господното слово и рече: 27Сине човешки, ето, ония, които са от Израилевия дом, казват: Видението, което той вижда, [ще се изпълни] след много дни, И той пророкува за далечни времена. 28Затова кажи им: Така казва Господ Иеова: Ни една от думите Ми не ще се отлага вече; Но словото, което ще говоря, ще се изпълни, Казва Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 11
Top of Page
Top of Page