Изход 2
Bulgarian
1В това време отиде някой си човек от Левиевия дом та взе за жена една от Левиевите жени. 2И жената зачна и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го за три месеца. 3Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец и намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката. 4А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще му се случи.

5И Фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. 6Като го отвори, видя детето, и, ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това. 7Тогава сестра му рече на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои детето? 8И Фараоновата дъщеря й рече: Иди. И тъй, момичето отиде та повика майката на детето. 9И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете та ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. 10А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Моисей: Понеже, каза тя, извлякох го от водата.

11А във времето когато Моисей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че биеше един евреин, един от братята му; 12и като поразгледа насам натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. 13Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се спречкаха; и каза на обидника: Защо биеш другаря си? 14А той рече: Кой те постави началник и съдия над нас? Искаш ли и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Моисей се уплаши и си каза: Явно е, че това нещо стана известно.

15А като чу това Фараон, търсеше [случай] да убие Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец.

16А Мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода и напълниха коритата, за да напоят бащините си овци. 17Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Моисей стана та им помогна, и напои овците им. 18И като дойдоха при баща си Рагуила, той им рече: Как дойдохте днес толкова скоро? 19А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля та напои овците. 20И той рече на дъщерите си: А где е той? защо оставихте човека? повикайте го да яде хляб. 21И Моисей склони да живее при човека, който и даде на Моисея дъщеря си Сепфора за жена. 22И тя роди син; и той го наименува Герсам, защото думаше: Пришелец станах в чужда земя.

23Подир дълго време египетският цар умря; а израилтяните пъшкаха под робството и извикаха: и викът им от робството стигна до Бога. 24Бог чу пъшканията им; и Бог спомни завета си с Авраама, с Исаака, и с Якова. 25И Бог погледна на израилтяните, и Бог разбра [положението им].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Exodus 1
Top of Page
Top of Page