1 Летописи 26
Bulgarian
1За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове. 2А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият; 3Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият. 4И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият; 5Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови. 6А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже: 7Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже. 8Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души. 9А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя. 10А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв); 11Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.

12От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом. 13И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове. 14И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север; 15за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището; 16за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража. 17Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама; 18в Парвар към запад, четирима към пътя, [който върви на горе], и двама в Парвар. 19Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.

20А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща. 21Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините [домове] на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;

22а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом. 23От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците, 24Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата. 25А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит;- 26тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините [домове], хилядниците, стотниците и военачалниците. 27От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом. 28Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син,- [всичко] посветено от кого да било,- бе под ръката на Селомита и на братята му.

29От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела. 30От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя. 31Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им [домове]. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад. 32И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини [домове], които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Chronicles 25
Top of Page
Top of Page