Lamentations 5:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1 [e]’ă-ḇō-ṯê-nūאֲבֹתֵ֤ינוּOur fathersNoun
2398 [e]ḥā-ṭə-’ūחָֽטְאוּ֙have sinnedVerb
  [’ê-nām[אֵינָם -  
  ḵ]כ] -  
369 [e](wə-’ê-nām,(וְאֵינָ֔םnotPrt
  q)ק) -  
  [’ă-naḥ-nū[אֲנַחְנוּ -  
  ḵ]כ] -  
587 [e](wa-’ă-naḥ-nū(וַאֲנַ֖חְנוּwePro
  q)ק) -  
5771 [e]‘ă-wō-nō-ṯê-hemעֲוֹנֹתֵיהֶ֥םtheir iniquitiesNoun
5445 [e]sā-ḇā-lə-nū.סָבָֽלְנוּ׃have borneVerb
Hebrew Texts
איכה 5:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲבֹתֵ֤ינוּ חָֽטְאוּ֙ [אֵינָם כ] (וְאֵינָ֔ם ק) [אֲנַחְנוּ כ] (וַאֲנַ֖חְנוּ ק) עֲוֹנֹתֵיהֶ֥ם סָבָֽלְנוּ׃

איכה 5:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אבתינו חטאו [אינם כ] (ואינם ק) [אנחנו כ] (ואנחנו ק) עונתיהם סבלנו׃

Links
Lamentations 5:7Lamentations 5:7 Text AnalysisLamentations 5:7 InterlinearLamentations 5:7 MultilingualLamentations 5:7 TSKLamentations 5:7 Cross ReferencesLamentations 5:7 Bible HubLamentations 5:7 Biblia ParalelaLamentations 5:7 Chinese BibleLamentations 5:7 French BibleLamentations 5:7 German Bible

Bible Hub
Lamentations 5:6
Top of Page
Top of Page