Joel 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
622 [e]’is-p̄ū-אִסְפוּ־GatherVerb
5971 [e]‘āmעָ֞םthe peopleNoun
6942 [e]qad-də-šūקַדְּשׁ֤וּsanctifyVerb
6951 [e]qā-hālקָהָל֙the congregationNoun
6908 [e]qiḇ-ṣūקִבְצ֣וּassembleVerb
2205 [e]zə-qê-nîm,זְקֵנִ֔יםthe eldersAdj
622 [e]’is-p̄ūאִסְפוּ֙gatherVerb
5768 [e]‘ō-w-lā-lîm,עֽוֹלָלִ֔יםthe childrenNoun
3243 [e]wə-yō-nə-qêוְיֹנְקֵ֖יand those who suckVerb
7699 [e]šā-ḏā-yim;שָׁדָ֑יִםthe breastsNoun
3318 [e]yê-ṣêיֵצֵ֤אgo forthVerb
2860 [e]ḥā-ṯānחָתָן֙let the bridegroomNoun
2315 [e]mê-ḥeḏ-rōw,מֵֽחֶדְר֔וֹof his chamberNoun
3618 [e]wə-ḵal-lāhוְכַלָּ֖הand the brideNoun
2646 [e]mê-ḥup-pā-ṯāh.מֵחֻפָּתָֽהּ׃out of her closetNoun
Hebrew Texts
יואל 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִסְפוּ־עָ֞ם קַדְּשׁ֤וּ קָהָל֙ קִבְצ֣וּ זְקֵנִ֔ים אִסְפוּ֙ עֹֽולָלִ֔ים וְיֹנְקֵ֖י שָׁדָ֑יִם יֵצֵ֤א חָתָן֙ מֵֽחֶדְרֹ֔ו וְכַלָּ֖ה מֵחֻפָּתָֽהּ׃

יואל 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אספו־עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה׃

Links
Joel 2:16Joel 2:16 Text AnalysisJoel 2:16 InterlinearJoel 2:16 MultilingualJoel 2:16 TSKJoel 2:16 Cross ReferencesJoel 2:16 Bible HubJoel 2:16 Biblia ParalelaJoel 2:16 Chinese BibleJoel 2:16 French BibleJoel 2:16 German Bible

Bible Hub
Joel 2:15
Top of Page
Top of Page