Deuteronomy 7:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
157 [e]wa-’ă-hê-ḇə-ḵā,וַאֲהֵ֣בְךָ֔And he will loveVerb
1288 [e]ū-ḇê-raḵ-ḵāוּבֵרַכְךָ֖you and blessVerb
7235 [e]wə-hir-be-ḵā;וְהִרְבֶּ֑ךָyou and multiplyVerb
1288 [e]ū-ḇê-raḵוּבֵרַ֣ךְhe will also blessVerb
6529 [e]pə-rî-פְּרִֽי־the fruitNoun
990 [e]ḇiṭ-nə-ḵāבִטְנְךָ֣of your wombNoun
6529 [e]ū-p̄ə-rî-וּפְרִֽי־and the fruitNoun
127 [e]’aḏ-mā-ṯe-ḵāאַ֠דְמָתֶךָof your landNoun
1715 [e]də-ḡā-nə-ḵāדְּגָ֨נְךָ֜your grainNoun
8492 [e]wə-ṯî-rō-šə-ḵāוְתִֽירֹשְׁךָ֣and your wineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hā-re-ḵā,וְיִצְהָרֶ֗ךָand your oilNoun
7698 [e]šə-ḡar-שְׁגַר־the increaseNoun
504 [e]’ă-lā-p̄e-ḵāאֲלָפֶ֙יךָ֙of your cowsNoun
6251 [e]wə-‘aš-tə-rōṯוְעַשְׁתְּרֹ֣תand the flocksNoun
6629 [e]ṣō-ne-ḵā,צֹאנֶ֔ךָof your sheepNoun
5921 [e]‘alעַ֚לinPrep
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh,הָֽאֲדָמָ֔הthe landNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7650 [e]niš-ba‘נִשְׁבַּ֥עHe sworeVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯe-ḵāלַאֲבֹתֶ֖יךָto your forefathersNoun
5414 [e]lā-ṯeṯלָ֥תֶתto giveVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
דברים 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲהֵ֣בְךָ֔ וּבֵרַכְךָ֖ וְהִרְבֶּ֑ךָ וּבֵרַ֣ךְ פְּרִֽי־בִטְנְךָ֣ וּפְרִֽי־אַ֠דְמָתֶךָ דְּגָ֨נְךָ֜ וְתִֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ שְׁגַר־אֲלָפֶ֙יךָ֙ וְעַשְׁתְּרֹ֣ת צֹאנֶ֔ךָ עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֥ע לַאֲבֹתֶ֖יךָ לָ֥תֶת לָֽךְ׃

דברים 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואהבך וברכך והרבך וברך פרי־בטנך ופרי־אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר־אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר־נשבע לאבתיך לתת לך׃

Links
Deuteronomy 7:13Deuteronomy 7:13 Text AnalysisDeuteronomy 7:13 InterlinearDeuteronomy 7:13 MultilingualDeuteronomy 7:13 TSKDeuteronomy 7:13 Cross ReferencesDeuteronomy 7:13 Bible HubDeuteronomy 7:13 Biblia ParalelaDeuteronomy 7:13 Chinese BibleDeuteronomy 7:13 French BibleDeuteronomy 7:13 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 7:12
Top of Page
Top of Page