תהילים 16

<< תהילים 16 >>
Psalm 16 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃

2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך׃

3 לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃

4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי׃

5 יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃

6 חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי׃

7 אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי׃

8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃

10 כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃

11 תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃


<< Psalm 16 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible