תהילים 15

<< תהילים 15 >>
Psalm 15 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃

2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃

3 לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃

4 נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃

5 כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃


<< Psalm 15 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible